Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide TMHB tirdzniecības nodaļā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Customer Service Quality in the Sales Department of TMHB Latvia"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dipl.darba aizs.vec.spec., Liāna Salzemniece
Recenzents Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Anotācija Siņicins E. Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide TMHB tirdzniecības nodaļā Latvijā: Maģistra darbs / E. Siņicins, L. Salzemniece. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 96 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti astoņpadsmit attēli, četras tabulas un divas formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: divi avoti latviešu un piecdesmit seši angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izveidot zināšanu palielināšanas un iemaņu pilnveides sistēmu, lai tehnikas pārdošanas konsultanti spētu sasniegt uzņēmuma uzstādītos rezultātus attiecībā uz pārdošanas apjomu. Pirmajā darba daļā ir izskatīti teorētiskie aspekti saistīti ar klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidi. Otrajā darba daļā tika iegūti un analizēti klientu vērtējumi, kā arī pieejamie resursi iegūto rezultātu pilnveidei. Trešā darba daļā tika izveidoti praktiskie soļi, kas var palīdzēt uzņēmumam TMHB sasniegt izvirzītos mērķus attiecibā uz uzņēmuma nodaļas darbību. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir ilgtspējīgai pilnveidei uzņēmumam ir nepieciešama klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveides sistēma, kura ir pielāgota uzņēmuma resursiem un klientu vajadzību apmierināšanai. Uzņēmumam TMHB ir jāievieš personāla apmācības sistēma, lai pilnveidotu klientu apkalpošanas kvalitāti.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide tirdzniecības nodaļā
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Customer Service Quality in the Sales Department
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 10:02:25