Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide TMHB tirdzniecības nodaļā Latvijā"
Title in English "Improvement of Customer Service Quality in the Sales Department of TMHB Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dipl.darba aizs.vec.spec., Liāna Salzemniece
Reviewer Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Abstract Siņicins E. Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide TMHB tirdzniecības nodaļā Latvijā: Maģistra darbs / E. Siņicins, L. Salzemniece. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 96 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti astoņpadsmit attēli, četras tabulas un divas formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: divi avoti latviešu un piecdesmit seši angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izveidot zināšanu palielināšanas un iemaņu pilnveides sistēmu, lai tehnikas pārdošanas konsultanti spētu sasniegt uzņēmuma uzstādītos rezultātus attiecībā uz pārdošanas apjomu. Pirmajā darba daļā ir izskatīti teorētiskie aspekti saistīti ar klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidi. Otrajā darba daļā tika iegūti un analizēti klientu vērtējumi, kā arī pieejamie resursi iegūto rezultātu pilnveidei. Trešā darba daļā tika izveidoti praktiskie soļi, kas var palīdzēt uzņēmumam TMHB sasniegt izvirzītos mērķus attiecibā uz uzņēmuma nodaļas darbību. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir ilgtspējīgai pilnveidei uzņēmumam ir nepieciešama klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveides sistēma, kura ir pielāgota uzņēmuma resursiem un klientu vajadzību apmierināšanai. Uzņēmumam TMHB ir jāievieš personāla apmācības sistēma, lai pilnveidotu klientu apkalpošanas kvalitāti.
Keywords Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide tirdzniecības nodaļā
Keywords in English Improvement of Customer Service Quality in the Sales Department
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 10:02:25