Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "LED apgaismojuma iekārtu elektromagnētiskā savietojamība"
Nosaukums angļu valodā "LED lighting equipment electromagnetic compatibility"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Gundars Ašmanis
Recenzents Oļegs Tetervenoks
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts ar mērķi izpētīt dažādu tipu LED gaismekļu elektromagnētisko savietojamību no izstaroto traucējumu skatu punkta ar vairākām populārākajām to mērīšanas metodēm. Darba gaitā tiek veikti izstaroto traucējumu mērījumi sešiem testa objektiem. Izpētīta un aprakstīta katra no četrām mērīšanas metodēm, kur galvenais izpētes objekts ir ēterā izstarotie elektromagnētiskie traucējumi. Pirmajā nodaļā aprakstītas elektromagnētiskās savietojamības galvenās problēmas, radītie traucējumu veidi un to noslēgšanās metodes. Otrā nodaļa satur informāciju par Eiropas (EMC direktīva 2014/30/ES) un Latvijas elektromagnētiskās savietojamības tirgus kontroles likumdošanu, kas ir balstīta uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi” [spēkā ar 12.04.2016]. Trešajā nodaļā ir padziļināti aprakstīti izstarotie traucējumi ēterā, to izplatīšanās viedi un rašanās cēloņi. Aprakstītas iekārtai pievienoto kabeļu filtrēšanas un aizsardzības iespējas. Ceturtā nodaļa sevī ietver Latvijas elektroniskais iekārtu testēšanas centra (LEITC) galvenos uzdevumus, piedāvāto pakalpojumu klāstu un izmantoto iekārtu aprakstu. Piektajā nodaļā ir aprakstītas četras izstaroto traucējumu mērīšanas metodes un veikts to iekārtu apskats. Sniegta informācija par mērījumu veikšanas metodiku un robežvērtībām standartā EN 55015 “Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana”. Sestajā nodaļā tiek apskatīti seši izmantotie LED gaismekļi, kuriem veikta izstaroto traucējumu mērīšana. Septītā nodaļa satur informāciju par testējamo iekārtu izstaroto traucējumu pārbaužu rezultātiem. Veikta padziļināta rezultātu analīze un secinājumi par katru testējamo iekārtu. Darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 122. lpp., satur 90 attēlus, 30 tabulas, izmantotās literatūras sarakstu ar 39. informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi LED, elektromagnētiskā savietojamība, bezatbalss kamera
Atslēgas vārdi angļu valodā LED, EMC, SAC
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 09:44:36