Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "LED apgaismojuma iekārtu elektromagnētiskā savietojamība"
Title in English "LED lighting equipment electromagnetic compatibility"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Gundars Ašmanis
Reviewer Oļegs Tetervenoks
Abstract Maģistra darbs izstrādāts ar mērķi izpētīt dažādu tipu LED gaismekļu elektromagnētisko savietojamību no izstaroto traucējumu skatu punkta ar vairākām populārākajām to mērīšanas metodēm. Darba gaitā tiek veikti izstaroto traucējumu mērījumi sešiem testa objektiem. Izpētīta un aprakstīta katra no četrām mērīšanas metodēm, kur galvenais izpētes objekts ir ēterā izstarotie elektromagnētiskie traucējumi. Pirmajā nodaļā aprakstītas elektromagnētiskās savietojamības galvenās problēmas, radītie traucējumu veidi un to noslēgšanās metodes. Otrā nodaļa satur informāciju par Eiropas (EMC direktīva 2014/30/ES) un Latvijas elektromagnētiskās savietojamības tirgus kontroles likumdošanu, kas ir balstīta uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi” [spēkā ar 12.04.2016]. Trešajā nodaļā ir padziļināti aprakstīti izstarotie traucējumi ēterā, to izplatīšanās viedi un rašanās cēloņi. Aprakstītas iekārtai pievienoto kabeļu filtrēšanas un aizsardzības iespējas. Ceturtā nodaļa sevī ietver Latvijas elektroniskais iekārtu testēšanas centra (LEITC) galvenos uzdevumus, piedāvāto pakalpojumu klāstu un izmantoto iekārtu aprakstu. Piektajā nodaļā ir aprakstītas četras izstaroto traucējumu mērīšanas metodes un veikts to iekārtu apskats. Sniegta informācija par mērījumu veikšanas metodiku un robežvērtībām standartā EN 55015 “Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana”. Sestajā nodaļā tiek apskatīti seši izmantotie LED gaismekļi, kuriem veikta izstaroto traucējumu mērīšana. Septītā nodaļa satur informāciju par testējamo iekārtu izstaroto traucējumu pārbaužu rezultātiem. Veikta padziļināta rezultātu analīze un secinājumi par katru testējamo iekārtu. Darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 122. lpp., satur 90 attēlus, 30 tabulas, izmantotās literatūras sarakstu ar 39. informācijas avotiem.
Keywords LED, elektromagnētiskā savietojamība, bezatbalss kamera
Keywords in English LED, EMC, SAC
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 09:44:36