Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ģeopolitisko risku ietekme uz Latvijas preču eksportu”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Geopolitical Risks on the Export of Latvian Goods”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Ģeopolitikai un tās procesiem ir liela nozīme valsts ekonomiskajā attīstībā un labklājības celšanā, jo labvēlīgi ģeopolitiski apstākļi reģionā veicina ekonomikas attīstību un iespējas. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, noteikt vai ģeopolitiskie riski var atstāt būtiski ietekmi uz Latvijas preču eksporta plūsmu. Pēc mērķa noteikšanas, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi efektīvai mērķa sasniegšanai: • noskaidrot eksporta jēdzienu un tā lomu ekonomikā, kā arī noskaidrot galvenos Latvijas preču eksporta tirgus un preces; • noskaidrot transportēšanas politiku Eiropas Savienībā; • noskaidrot galvenos ģeopolitiskos riskus Eiropas Savienībai un Latvijai; • noskaidrot kas īsti ir ģeopolitika un no kā tā sastāv. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīts eksporta jēdziens un Latvijas preču eksporta tirgus, lielākie Latvijas eksporta tirgi, kā arī līdz šim mazāk apgūtie tirgi, eksportēto preču apjoms un to īpatsvars. Darba otrajā daļā tiek apskatīta piegāžu ķēde Eiropas Savienībā, savienības vēsture un tās būtība, eksporta ietekmējošiem faktori, kā arī transportēšanas politiku ES. Darba trešajā daļā tiek analizēts ģeopolitikas jēdziens, ģeopolitiskie izaicinājumi Eiropā un Eiropas Savienībā. Tika pētīts konkrēta ģeopolitiska konflikta sekas uz Latvijas preču eksportu, zaudētie eksporta apjomi un izmaiņas eksporta preču plūsmā. Darba ceturtajā daļā tiek analizēts un pētīts konkrēts ģeopolitisks izaicinājums, kura ietekme var atstāt iespaidu uz vienu no Latvijas preču eksporta tirgiem . Tika pētītas preces, kuras tiek eksportētas uz šo valsti, kā arī eksporta apjoms un tā iespējamās izmaiņas. Par pētījuma objektu tika noteikts Latvijas eksportētā preču plūsma, ģeopolitisko apstākļu ietekmē, savukārt, par pētījuma priekšmetiem tika noteiktas konkrētās preču grupas kas tiek eksportētas, gan arī to izmaiņas laikam ejot. Darbā tika izmantoti interneta elektroniskie resursi, statistikas dati, mācību literatūra. Izstrādātais darbs sastāv no 4 nodaļām, 62 lapaspusēm, 16 attēliem, 2 tabulām, izmantotās literatūras avotu skaits -44.
Atslēgas vārdi ģeopolitika, eksports, piegādes ķēde, ģeopolitiskie izaicinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā geopolitics, export, supply chain, geopolitical challenges
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 08:48:41