Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Ģeopolitisko risku ietekme uz Latvijas preču eksportu”
Title in English “Influence of Geopolitical Risks on the Export of Latvian Goods”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Ģeopolitikai un tās procesiem ir liela nozīme valsts ekonomiskajā attīstībā un labklājības celšanā, jo labvēlīgi ģeopolitiski apstākļi reģionā veicina ekonomikas attīstību un iespējas. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, noteikt vai ģeopolitiskie riski var atstāt būtiski ietekmi uz Latvijas preču eksporta plūsmu. Pēc mērķa noteikšanas, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi efektīvai mērķa sasniegšanai: • noskaidrot eksporta jēdzienu un tā lomu ekonomikā, kā arī noskaidrot galvenos Latvijas preču eksporta tirgus un preces; • noskaidrot transportēšanas politiku Eiropas Savienībā; • noskaidrot galvenos ģeopolitiskos riskus Eiropas Savienībai un Latvijai; • noskaidrot kas īsti ir ģeopolitika un no kā tā sastāv. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīts eksporta jēdziens un Latvijas preču eksporta tirgus, lielākie Latvijas eksporta tirgi, kā arī līdz šim mazāk apgūtie tirgi, eksportēto preču apjoms un to īpatsvars. Darba otrajā daļā tiek apskatīta piegāžu ķēde Eiropas Savienībā, savienības vēsture un tās būtība, eksporta ietekmējošiem faktori, kā arī transportēšanas politiku ES. Darba trešajā daļā tiek analizēts ģeopolitikas jēdziens, ģeopolitiskie izaicinājumi Eiropā un Eiropas Savienībā. Tika pētīts konkrēta ģeopolitiska konflikta sekas uz Latvijas preču eksportu, zaudētie eksporta apjomi un izmaiņas eksporta preču plūsmā. Darba ceturtajā daļā tiek analizēts un pētīts konkrēts ģeopolitisks izaicinājums, kura ietekme var atstāt iespaidu uz vienu no Latvijas preču eksporta tirgiem . Tika pētītas preces, kuras tiek eksportētas uz šo valsti, kā arī eksporta apjoms un tā iespējamās izmaiņas. Par pētījuma objektu tika noteikts Latvijas eksportētā preču plūsma, ģeopolitisko apstākļu ietekmē, savukārt, par pētījuma priekšmetiem tika noteiktas konkrētās preču grupas kas tiek eksportētas, gan arī to izmaiņas laikam ejot. Darbā tika izmantoti interneta elektroniskie resursi, statistikas dati, mācību literatūra. Izstrādātais darbs sastāv no 4 nodaļām, 62 lapaspusēm, 16 attēliem, 2 tabulām, izmantotās literatūras avotu skaits -44.
Keywords ģeopolitika, eksports, piegādes ķēde, ģeopolitiskie izaicinājumi
Keywords in English geopolitics, export, supply chain, geopolitical challenges
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 08:48:41