Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Dabasgāzes piegādes drošums AS "Latvenergo"
Nosaukums angļu valodā "Natural Gas Supply Safety for the JSC "Latvenergo"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing., Guntis Tribis
Recenzents Mg.oec., Imants Meiers-Meiris
Anotācija Lukšēvics Ē. Dabasgāzes piegādes drošums AS “Latvenergo”: Bakalaura darbs / Ē. Lukšēvics, G. Tribis. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017.-67. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67. lpp., tajā ir iekļauti 20 attēli, 3 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu valodā un 38 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir veikt dabasgāzes piegādes drošuma novērtējumu Latvenergo piederošajai ražotnei TEC-2 un piedāvāt dabasgāzes piegādes procesa drošuma uzlabošanas alternatīvas. Pirmajā darba daļā ir veikts teorētisks izklāsts par drošumu, riskiem, to analīzi un vadību, un izklāstīta darba pētījuma metodoloģija, raksturojot izmantotās metodes un potenciāli izmantojamos kvalitātes instrumentus. Otrajā darba daļā ir izpētīta uzņēmuma darbība, veikta dabasgāzes, tās piegādes un uzglabāšanas analīze un, izmantojot dažādas pētījuma metodes un kvalitātes instrumentus, veikts dabasgāzes piegādes drošuma novērtējums. Trešajā darba daļā ir analizēti drošumu ietekmējošie dabasgāzes piegādes faktori, veikta dabasgāzes alternatīvo piegādes variantu analīze, to savstarpējs salīdzinājums un piedāvāts piemērotākā priekšlikuma īstenošanas plāns, kuram, ievērojot dabasgāzes piegādes drošuma aspektus, ir aprēķināts ekonomiskais ieguvums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka dabasgāzes piegādes drošumu visvairāk apdraud ķīmiskā sastāva neatbilstība un iespējama politiskās situācijas saasināšanās Baltijas reģionā. Nolūkā palielināt dabasgāzes piegādes drošumu darba autors piedāvā uzņēmumam iesaistīties Skultes sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa projektā, tādējādi būtiski palielinot dabasgāzes piegādes drošumu.
Atslēgas vārdi Dabasgāzes piegāde, Drošums, Latvenergo
Atslēgas vārdi angļu valodā Natural gas, Supply safety, JSC Latvenergo
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2017 19:49:21