Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Dabasgāzes piegādes drošums AS "Latvenergo"
Title in English "Natural Gas Supply Safety for the JSC "Latvenergo"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.sc.ing., Guntis Tribis
Reviewer Mg.oec., Imants Meiers-Meiris
Abstract Lukšēvics Ē. Dabasgāzes piegādes drošums AS “Latvenergo”: Bakalaura darbs / Ē. Lukšēvics, G. Tribis. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017.-67. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67. lpp., tajā ir iekļauti 20 attēli, 3 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu valodā un 38 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir veikt dabasgāzes piegādes drošuma novērtējumu Latvenergo piederošajai ražotnei TEC-2 un piedāvāt dabasgāzes piegādes procesa drošuma uzlabošanas alternatīvas. Pirmajā darba daļā ir veikts teorētisks izklāsts par drošumu, riskiem, to analīzi un vadību, un izklāstīta darba pētījuma metodoloģija, raksturojot izmantotās metodes un potenciāli izmantojamos kvalitātes instrumentus. Otrajā darba daļā ir izpētīta uzņēmuma darbība, veikta dabasgāzes, tās piegādes un uzglabāšanas analīze un, izmantojot dažādas pētījuma metodes un kvalitātes instrumentus, veikts dabasgāzes piegādes drošuma novērtējums. Trešajā darba daļā ir analizēti drošumu ietekmējošie dabasgāzes piegādes faktori, veikta dabasgāzes alternatīvo piegādes variantu analīze, to savstarpējs salīdzinājums un piedāvāts piemērotākā priekšlikuma īstenošanas plāns, kuram, ievērojot dabasgāzes piegādes drošuma aspektus, ir aprēķināts ekonomiskais ieguvums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka dabasgāzes piegādes drošumu visvairāk apdraud ķīmiskā sastāva neatbilstība un iespējama politiskās situācijas saasināšanās Baltijas reģionā. Nolūkā palielināt dabasgāzes piegādes drošumu darba autors piedāvā uzņēmumam iesaistīties Skultes sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa projektā, tādējādi būtiski palielinot dabasgāzes piegādes drošumu.
Keywords Dabasgāzes piegāde, Drošums, Latvenergo
Keywords in English Natural gas, Supply safety, JSC Latvenergo
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.05.2017 19:49:21