Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Muitas noliktavas darbības diskrēta modelēšana.
Nosaukums angļu valodā Discrete Modelling of Customs Warehouse Operation.
Autors Liene Rautmane
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Sergejs Bratarčuks
Recenzents Margarita Urbaha
Anotācija Bakalaura darbs ar projekta daļu “Muitas noliktavas darbības diskrēta modelēšana” veidots ar mērķi atrast problemātiskos procesus pasūtījumu sagatavošanā un piedāvāt risinājumus, kā optimizēt pasūtījumu sagatavošanas procesus un izpildīt līgumā noteikto pasūtījumu izpildes normu uzņēmuma Third Party Logistics jeb 3 PL pakalpojuma sniedzēja nodaļā. Darba pirmajā daļā tiek aplūkota loģistika un noliktavu nozīme loģistikas ķēdē, īpašu uzmanību pievēršot muitas noliktavas īpatnībām. Tā pat tiek apskatīts kā noris gan ienākošā, gan izejošā preču plūsma noliktavās. Kā arī atsevišķi tiek apskatīti uzņēmuma, kurā veikts pētījums, pasūtījumu sagatavošanas procesi. Otrajā daļā tiek apskatīti statistiskie dati, kas iegūti veicot laika mērījumus pasūtījuma sagatavošanas procesiem. Šie dati tālāk izmantoti ceturtajā darba daļa simulāciju veidošanā. Trešā daļa apraksta programmēšanas valodu un programmatūru, kas tiek izmantota diskrētajiem modeļiem, kā arī apskatīts, kā šī valoda vai programmatūra izmantota citu projektu simulācijām, kuru rezultātā iespējams uzlabot plānotos darbus un samazināt izmaksas. Ceturtajā darba daļā ir aplūkojami diskrētie modeļi un to simulāciju rezultāti. Vadoties pēc simulāciju rezultātiem tiek noteikts optimālākais darbinieku skaits 3 PL nodaļā un citi nepieciešamie uzlabojumi pasūtījumu sagatavošanas procesos. Galvenais darba rezultāts ir uzņēmuma procesu ieticamu izmaiņu apraksts, kuras jāievieš, lai uzlabotu 3 PL nodaļas darbu pasūtījumu sagatavošanā, ir papildus darba spēka piesaiste. Darba apjoms ir 65 lappuses, 25 attēli, 19 literatūras avoti, 6 pielikumi un 3 rasējumi.
Atslēgas vārdi Loģistika, modelēšana, muitas noliktava, diskrēts modelis, GPSS
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics, modeling, customs warehouse, discrete model, GPSS
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2017 12:19:01