Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Muitas noliktavas darbības diskrēta modelēšana.
Title in English Discrete Modelling of Customs Warehouse Operation.
Department
Scientific advisor Sergejs Bratarčuks
Reviewer Margarita Urbaha
Abstract Bakalaura darbs ar projekta daļu “Muitas noliktavas darbības diskrēta modelēšana” veidots ar mērķi atrast problemātiskos procesus pasūtījumu sagatavošanā un piedāvāt risinājumus, kā optimizēt pasūtījumu sagatavošanas procesus un izpildīt līgumā noteikto pasūtījumu izpildes normu uzņēmuma Third Party Logistics jeb 3 PL pakalpojuma sniedzēja nodaļā. Darba pirmajā daļā tiek aplūkota loģistika un noliktavu nozīme loģistikas ķēdē, īpašu uzmanību pievēršot muitas noliktavas īpatnībām. Tā pat tiek apskatīts kā noris gan ienākošā, gan izejošā preču plūsma noliktavās. Kā arī atsevišķi tiek apskatīti uzņēmuma, kurā veikts pētījums, pasūtījumu sagatavošanas procesi. Otrajā daļā tiek apskatīti statistiskie dati, kas iegūti veicot laika mērījumus pasūtījuma sagatavošanas procesiem. Šie dati tālāk izmantoti ceturtajā darba daļa simulāciju veidošanā. Trešā daļa apraksta programmēšanas valodu un programmatūru, kas tiek izmantota diskrētajiem modeļiem, kā arī apskatīts, kā šī valoda vai programmatūra izmantota citu projektu simulācijām, kuru rezultātā iespējams uzlabot plānotos darbus un samazināt izmaksas. Ceturtajā darba daļā ir aplūkojami diskrētie modeļi un to simulāciju rezultāti. Vadoties pēc simulāciju rezultātiem tiek noteikts optimālākais darbinieku skaits 3 PL nodaļā un citi nepieciešamie uzlabojumi pasūtījumu sagatavošanas procesos. Galvenais darba rezultāts ir uzņēmuma procesu ieticamu izmaiņu apraksts, kuras jāievieš, lai uzlabotu 3 PL nodaļas darbu pasūtījumu sagatavošanā, ir papildus darba spēka piesaiste. Darba apjoms ir 65 lappuses, 25 attēli, 19 literatūras avoti, 6 pielikumi un 3 rasējumi.
Keywords Loģistika, modelēšana, muitas noliktava, diskrēts modelis, GPSS
Keywords in English Logistics, modeling, customs warehouse, discrete model, GPSS
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.05.2017 12:19:01