Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Eksporta kontroles sistēmas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Export Control System”
Autors Romāns Solodovņiks
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Eksporta kontroles sistēmas analīze”. Eksportam ir liela nozīme, jo tas raksturo valsts ekonomisko attīstības līmeni, valsts stabilitāti un veicina starptautisko tirdzniecību. Pieaugot eksportam nopietns jautājums ir efektīvas kontroles sistēmas izveidošana, muitas iestāžu un citu iesaistītu kompetentu institūciju sadarbība iespējamo apdraudējumu novēršanai, izmantojot elektroniskās informatīvās sistēmas. Muitas administrācijai jārealizē starptautiskas tirdzniecības vienošanās un konvencijas, pastāvīgi jāmeklē iespējas vienkāršot muitas kontroles procedūras, sadarbojoties ar citām valsts institūcijām un citu valstu muitas iestādēm. Bakalaura darba “Eksporta kontroles sistēmas analīze” mērķis - izpētīt un novērtēt eksporta kontroles sistēmas lietderību. Tādam nolūkam izpētīti Latvijas Republikā esošās eksporta kontroles sistēmas elementi un eksporta kontroles pasākumi. Bakalaura darba gaitā risināti sekojoši uzdevumi – izpētīta un novērtēta esošo eksporta kontroles iestāžu sadarbība, eksporta kontrolei izmantojamās informācijas tehnoloģiju sistēmu darbība un sniegti priekšlikumi. Izpētīts eksports kā tautsaimniecības nozare, izpētīta preču izvietošana muitas eksporta procedūrai un preču deklarēšana. Veikta Latvijas Republikas un citu valstu muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmu eksporta dokumentu noformēšanas darbības analīze. Bakalaura darba apjoms ir 70 lappuses, pētījumiem ir izmantotas 6 tabulas, 7 attēli, 3 pielikumi, 52 literatūras avoti, Valsts ieņēmumu dienesta nepublicējamie materiāli un statistikas dati. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek iekļauta informācija par eksporta lomu valstī, to normatīvajiem regulējumiem un aprakstīti iespējamie apdraudējumi, ko rada nekontrolēts eksports. Otrajā daļā tiek raksturota Latvijas Republikas eksporta kontroles sistēmas elementu analīze. Trešajā daļā ir apkopota informācija par muitas lomu eksporta kontrolē, aprakstīta eksporta procedūru noformēšanas un pasaules muitas un nodokļu iestāžu kontroles pieredze pievienotās vērtības nodokļa atmaksā. Ceturtajā daļā tiek raksturotas Latvijas Republikas muitas elektroniskās sistēmas un veikta to salīdzināšana ar citu valstu eksporta dokumentu elektronisku noformēšanu. Bakalaura darba kopsavilkumā tika iegūti un apkopoti secinājumi par izpētīto un novērtēto eksporta kontroles sistēmu. Sniegti arī konkrēti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Eksports, kontrols, sistēmas, elektroniskās sistēmas, eksporta procedūra, muita
Atslēgas vārdi angļu valodā Export, control, system, electronic systems, export procedures, custom
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2017 18:27:23