Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Eksporta kontroles sistēmas analīze”
Title in English “Analysis of Export Control System”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Eksporta kontroles sistēmas analīze”. Eksportam ir liela nozīme, jo tas raksturo valsts ekonomisko attīstības līmeni, valsts stabilitāti un veicina starptautisko tirdzniecību. Pieaugot eksportam nopietns jautājums ir efektīvas kontroles sistēmas izveidošana, muitas iestāžu un citu iesaistītu kompetentu institūciju sadarbība iespējamo apdraudējumu novēršanai, izmantojot elektroniskās informatīvās sistēmas. Muitas administrācijai jārealizē starptautiskas tirdzniecības vienošanās un konvencijas, pastāvīgi jāmeklē iespējas vienkāršot muitas kontroles procedūras, sadarbojoties ar citām valsts institūcijām un citu valstu muitas iestādēm. Bakalaura darba “Eksporta kontroles sistēmas analīze” mērķis - izpētīt un novērtēt eksporta kontroles sistēmas lietderību. Tādam nolūkam izpētīti Latvijas Republikā esošās eksporta kontroles sistēmas elementi un eksporta kontroles pasākumi. Bakalaura darba gaitā risināti sekojoši uzdevumi – izpētīta un novērtēta esošo eksporta kontroles iestāžu sadarbība, eksporta kontrolei izmantojamās informācijas tehnoloģiju sistēmu darbība un sniegti priekšlikumi. Izpētīts eksports kā tautsaimniecības nozare, izpētīta preču izvietošana muitas eksporta procedūrai un preču deklarēšana. Veikta Latvijas Republikas un citu valstu muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmu eksporta dokumentu noformēšanas darbības analīze. Bakalaura darba apjoms ir 70 lappuses, pētījumiem ir izmantotas 6 tabulas, 7 attēli, 3 pielikumi, 52 literatūras avoti, Valsts ieņēmumu dienesta nepublicējamie materiāli un statistikas dati. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek iekļauta informācija par eksporta lomu valstī, to normatīvajiem regulējumiem un aprakstīti iespējamie apdraudējumi, ko rada nekontrolēts eksports. Otrajā daļā tiek raksturota Latvijas Republikas eksporta kontroles sistēmas elementu analīze. Trešajā daļā ir apkopota informācija par muitas lomu eksporta kontrolē, aprakstīta eksporta procedūru noformēšanas un pasaules muitas un nodokļu iestāžu kontroles pieredze pievienotās vērtības nodokļa atmaksā. Ceturtajā daļā tiek raksturotas Latvijas Republikas muitas elektroniskās sistēmas un veikta to salīdzināšana ar citu valstu eksporta dokumentu elektronisku noformēšanu. Bakalaura darba kopsavilkumā tika iegūti un apkopoti secinājumi par izpētīto un novērtēto eksporta kontroles sistēmu. Sniegti arī konkrēti priekšlikumi.
Keywords Eksports, kontrols, sistēmas, elektroniskās sistēmas, eksporta procedūra, muita
Keywords in English Export, control, system, electronic systems, export procedures, custom
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.05.2017 18:27:23