Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pilnveide SIA "Binders" testēšanas laboratorijā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process in the Testing Laboratory of "Binders" Ltd"
Autors Anda Projuma
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Recenzents Mg.oec., Valters Sergūtins
Anotācija Projuma A. Procesu pilnveide SIA “Binders” testēšanas laboratorijā: Maģistra darbs / A. Projuma, I. Mežinska. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 90 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 33 tabulas, 17 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu un 28 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus procesu pilnveidei, lai paaugstinātu darba kvalitāti, samazinot kļūdu skaitu testēšanas darba dokumentācijā un paaugstināt laboratorijas efektivitāti, samazinot aizpildāmās dokumentācijas apjomu un automatizējot tās plūsmu. Pirmajā darba daļā apzināti un salīdzināti autoru viedokļi par procesiem, procesu vadību, kā arī analizēta procesu pilnveide. Apzinātas un salīdzinātas procesu pilnveides metodes, lai izvēlētos piemērotāko metodi laboratorijas procesu analizēšanai un vizualizēšanai. Otrajā daļā tiek raksturota un analizēta laboratorijas darbība un specifika. Tiek analizēti laboratorijas pamatprocesi, identificētas nepilnības, kas var novest pie neatbilstībām laboratorijas darbībā. Veikta procesu “vājo vietu” identificēšana un analizēti visi iegūtie rezultāti. Trešajā daļā veikts kvalitātes izmaksu aprēķins, izstrādāti procesu pilnveides un uzlabošanas risinājumu priekšlikumi, sagatavots ekonomiskais pamatojums visu izstrādāto priekšlikumu realizēšanai un izstrādāts piedāvāto priekšlikumu novērtējums, kā arī sagatavots priekšlikumu īstenošanas plāns. Darba gaitā secināts, ka laboratorijas pamatprocesi sevī ietver lielu apjomu dažādas dokumentācijas, kuras aizpildīšana notiek manuāli, kas rada labvēlīgu vidi iespējām pieļaut kļūdas, kuras negatīvi ietekmē laboratorijas darbību. Identificēto kļūdu un nepilnību novēršanai izstrādāti divi pilnveides priekšlikumi, kuru būtība ir izveidot tādus priekšnosacījumus, kas samazina vai pilnībā izslēdz iespēju pieļaut nejaušas kļūdas, kā arī samazināt manuāli aizpildāmo dokumentu apjomu un automatizēt dokumentu plūsmu, tādējādi optimizējot laboratorijas darbību un samazinot birokrātisko slogu attiecībā uz laboratorijas personālu.
Atslēgas vārdi procesi, procesu pilnveide, testēšanas dokumentācija, laboratorija
Atslēgas vārdi angļu valodā process, improvement of process, testing documentation, laboratory
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2017 17:54:23