Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pilnveide SIA "Binders" testēšanas laboratorijā"
Title in English "Improvement of Process in the Testing Laboratory of "Binders" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Reviewer Mg.oec., Valters Sergūtins
Abstract Projuma A. Procesu pilnveide SIA “Binders” testēšanas laboratorijā: Maģistra darbs / A. Projuma, I. Mežinska. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 90 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 33 tabulas, 17 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu un 28 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus procesu pilnveidei, lai paaugstinātu darba kvalitāti, samazinot kļūdu skaitu testēšanas darba dokumentācijā un paaugstināt laboratorijas efektivitāti, samazinot aizpildāmās dokumentācijas apjomu un automatizējot tās plūsmu. Pirmajā darba daļā apzināti un salīdzināti autoru viedokļi par procesiem, procesu vadību, kā arī analizēta procesu pilnveide. Apzinātas un salīdzinātas procesu pilnveides metodes, lai izvēlētos piemērotāko metodi laboratorijas procesu analizēšanai un vizualizēšanai. Otrajā daļā tiek raksturota un analizēta laboratorijas darbība un specifika. Tiek analizēti laboratorijas pamatprocesi, identificētas nepilnības, kas var novest pie neatbilstībām laboratorijas darbībā. Veikta procesu “vājo vietu” identificēšana un analizēti visi iegūtie rezultāti. Trešajā daļā veikts kvalitātes izmaksu aprēķins, izstrādāti procesu pilnveides un uzlabošanas risinājumu priekšlikumi, sagatavots ekonomiskais pamatojums visu izstrādāto priekšlikumu realizēšanai un izstrādāts piedāvāto priekšlikumu novērtējums, kā arī sagatavots priekšlikumu īstenošanas plāns. Darba gaitā secināts, ka laboratorijas pamatprocesi sevī ietver lielu apjomu dažādas dokumentācijas, kuras aizpildīšana notiek manuāli, kas rada labvēlīgu vidi iespējām pieļaut kļūdas, kuras negatīvi ietekmē laboratorijas darbību. Identificēto kļūdu un nepilnību novēršanai izstrādāti divi pilnveides priekšlikumi, kuru būtība ir izveidot tādus priekšnosacījumus, kas samazina vai pilnībā izslēdz iespēju pieļaut nejaušas kļūdas, kā arī samazināt manuāli aizpildāmo dokumentu apjomu un automatizēt dokumentu plūsmu, tādējādi optimizējot laboratorijas darbību un samazinot birokrātisko slogu attiecībā uz laboratorijas personālu.
Keywords procesi, procesu pilnveide, testēšanas dokumentācija, laboratorija
Keywords in English process, improvement of process, testing documentation, laboratory
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.05.2017 17:54:23