Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Darbaspēka nodokļi Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Labour Taxes in the Baltic States”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents I.Jevinga, Muitas un nodokļu katedras docente, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir „Darbaspēka nodokļi Baltijas valstīs”. Tēma ir nozīmīga, jo pašreizējais darbaspēku nodokļa slogs palielina uzņēmēju izmaksas un tādā veidā samazina konkurētspēju, kā arī veicina ienākumu slēpšanu. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt darbaspēka nodokļa atšķirības Baltijas valstīs un izvirzīt priekšlikumus darbaspēka nodokļu uzlabošanai Latvijā. Tēmas aktualitāte - uzlabot darbaspēku nodokļu slogu iekasēšanu, lai sasniegtu pārējo Baltijas valstu līmeni. Autore pētot statistikas datus, nodokļu likmes un veicot aprēķinus noskaidroja darbaspēka nodokļu atšķirības. Bakalaura darba priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis darba algai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Darba uzdevumi: 1. Analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu situāciju Baltijas valstīs. 2. Salīdzināt darbaspēka nodokļus Baltijas valstīs. 3. Veikt statistikas un citu avotu datu analīzi. 4. Veikt aprēķinus par darbaspēka nodokļu izmaksām uz darba devēja izmaksām Baltijas valstīs. 5. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus Pētījums parāda nodokļu likmju un atvieglojumu ietekmi uz iedzīvotāju darba algām. Autore ir izvirzījusi vairākus priekšlikumus darbaspēka nodokļa uzlabošanai unbudžeta ieņēmumu palielināšanai, kā arī Latvijas nodokļu sloga pilnveidošanai līdz Lietuvas un Igaunijas līmenim. Bakalaura darbs sastāv no 3 sadaļām, 51 lapaspusēm, 9 tabulām, 4 attēliem. Literatūras saraksts sastāv no 40 avotiem.
Atslēgas vārdi Darbaspēka nodoklis, Baltijas valstis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, neapliekamais minimums, atvieglojumi, minimālā alga, nodokļa slogs, budžeta ieņēmumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor tax, the Baltic States, the personal income tax, state social insurance contributions, the non-taxable minimum, the relief, the minimum wage, the tax burden, the budget revenues.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 20:31:23