Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz Valsts budžeta ieņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā “Impact of the Changes in the Value Added Tax Rates on the State Budget Revenues”
Autors Ludmila Pivceviča
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma: Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz Valsts budžeta ieņēmumiem. Pievienotās vērtības nodoklis rada visvairāk problēmu nodokļu administrēšanā. PVN ir lielākais iekasējamais nodoklis. Pētījuma objekts ir pievienotās vērtības nodoklis. Pētījuma priekšmets ir pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt kā PVN ieņēmumi un PVN likmju izmaiņas ietekmē valsts budžeta ieņēmumus. Tēmas aktualitāte: tēma par pievienotās vērtības nodokli ir ļoti aktuāla, jo PVN ir lielākais iekasējamais nodoklis un katru gadu tā ieņēmumi sastāda apmēram 25% no kopbudžeta ieņēmumiem. Darba uzdevumi: raksturot pievienotās vērtības nodokļa būtību un piemērošanu, apskatīt PVN nodokļa galvenos elementus, izanalizēt kāda ir PVN ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem, izanalizēt kāda ir pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz PVN ieņēmumiem un uz valsts budžeta ieņēmumiem, izanalizēt iespējas PVN samazinātās likmes piemērošanas pārtikas produktiem Latvijā, uzrakstīt secinājumus un priekšlikumus par PVN ieņēmumu pilnveidošanu un likmju izmaiņu ietekmi. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir teorētiskā, kur tika apskatīta Latvijas nodokļu sistēma, PVN būtība, PVN piemērošana un galvenie elementi. Otrajā daļā tika analizēti valsts budžeta ieņēmumu galvenie elementi, PVN ieņēmumu izmaiņas, PVN likmju izmaiņu ietekme uz budžeta ieņēmumiem. Trešajā daļā tika aplūkotas iespējas PVN samazinātās likmes piemērošana pārtikai Latvijā, ES pieredze PVN samazinātas likmes piemērošanā pārtikai, pazeminātās PVN likmes ieviešanas ietekme uz budžeta ieņēmumiem. Darba apjoms ir 54 lappuses. Darbs sastāv no trim daļām, darbā ir ievietotas 7 tabulas, 16 attēli, tika izmantoti 28 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Value added tax
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 18:35:00