Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz Valsts budžeta ieņēmumiem”
Title in English “Impact of the Changes in the Value Added Tax Rates on the State Budget Revenues”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma: Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz Valsts budžeta ieņēmumiem. Pievienotās vērtības nodoklis rada visvairāk problēmu nodokļu administrēšanā. PVN ir lielākais iekasējamais nodoklis. Pētījuma objekts ir pievienotās vērtības nodoklis. Pētījuma priekšmets ir pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt kā PVN ieņēmumi un PVN likmju izmaiņas ietekmē valsts budžeta ieņēmumus. Tēmas aktualitāte: tēma par pievienotās vērtības nodokli ir ļoti aktuāla, jo PVN ir lielākais iekasējamais nodoklis un katru gadu tā ieņēmumi sastāda apmēram 25% no kopbudžeta ieņēmumiem. Darba uzdevumi: raksturot pievienotās vērtības nodokļa būtību un piemērošanu, apskatīt PVN nodokļa galvenos elementus, izanalizēt kāda ir PVN ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem, izanalizēt kāda ir pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz PVN ieņēmumiem un uz valsts budžeta ieņēmumiem, izanalizēt iespējas PVN samazinātās likmes piemērošanas pārtikas produktiem Latvijā, uzrakstīt secinājumus un priekšlikumus par PVN ieņēmumu pilnveidošanu un likmju izmaiņu ietekmi. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir teorētiskā, kur tika apskatīta Latvijas nodokļu sistēma, PVN būtība, PVN piemērošana un galvenie elementi. Otrajā daļā tika analizēti valsts budžeta ieņēmumu galvenie elementi, PVN ieņēmumu izmaiņas, PVN likmju izmaiņu ietekme uz budžeta ieņēmumiem. Trešajā daļā tika aplūkotas iespējas PVN samazinātās likmes piemērošana pārtikai Latvijā, ES pieredze PVN samazinātas likmes piemērošanā pārtikai, pazeminātās PVN likmes ieviešanas ietekme uz budžeta ieņēmumiem. Darba apjoms ir 54 lappuses. Darbs sastāv no trim daļām, darbā ir ievietotas 7 tabulas, 16 attēli, tika izmantoti 28 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Pievienotās vērtības nodoklis
Keywords in English Value added tax
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.05.2017 18:35:00