Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Stratēģijas Latvijas tipogrāfiju pakalpojumu virzīšanai Skandināvijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Service promotion strategies for Latvian printing houses in the Nordic Countries”
Autors Karina Mozhants
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija Bakalaura darba autore Karīna Mozhants izstrādāja darbu, kura temats ir “Stratēģijas Latvijas tipogrāfiju pakalpojumu virzīšanai Skandināvijas valstīs”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt vadošo Latvijas tipogrāfiju stratēģiju uzlabojumus Skandināvijas valstu poligrāfijas tirgus apgūšanai un jau esošās tirgus daļas saglabāšanai. Bakalaura darbā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par poligrāfijas nozari, tipogrāfiju darbības pamatprincipiem un to darbu reglamentējošiem normatīviem aktiem, kā arī par poligrāfijas uzņēmumiem piemērotiem stratēģiju veidiem ārvalstu tirgu apgūšanai. Veicot nozarē strādājošo Latvijas tipogrāfiju izpēti, tiek noteiktas vadošās tipogrāfijas poligrāfijas tirgū un to pašreizējās stratēģijas ārvalstu tirgu apgūšanai. Bakalaura darbā tiek veikta Skandināvijas poligrāfijas produkcijas tirgus analīze, kā arī jau esošo tipogrāfiju 8 pastāvīgo Skandināvijas valstu klientu anktēšana. Balstoties uz veiktās analīzes rezultātiem un vadošo Latvijas tipogrāfiju SVID analīzēm, tiek pierādīts, ka pašreizējā Skandināvijas tirgus apgūšanas stratēģija darbojas veiksmīgi, bet tipogrāfijas uzņēmumiem trūkst mārketinga aktivitāšu, lai tie būtu pietiekami konkurētspējīgi šajā reģionā. Bakalaura darba rezultātā tika izstrādāts mārketinga plāns Latvijas tipogrāfiju reklāmēšanai Skandināvijas valstīs, izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 62 lappuses. Tajā ir iekļauti 25 attēli, 10 tabulas un 4 pielikumi uz 4 lpp. Darbā izmantotas 33 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu virzīšana, Latvijas tipogrāfijas, Skandināvijas tirgus izpēte, stratēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Service promotion, Latvian Printing Houses, Scandinavian market, strategies
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 11:37:20