Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Starptautiskās mobilitātes mehānismi augstākajā izglītībā”
Nosaukums angļu valodā “Mechanisms for international mobility in higher education”
Autors Agnese Lange
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Lapiņa
Recenzents Asoc.prof. I.Jurgelāne
Anotācija Bakalaura darba autore Agnese Lange izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautiskās mobilitātes mehānismi augstākajā izglītībā”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus starptautiskās mobilitātes veicināšanai Latvijas augstākās izglītības sistēmā, uzlabojot atsevišķu mehānismu darbību. Bakalaura darba 1. daļā tiek aprakstīti starptautiskās studentu mobilitātes veidi un programmas, mobilitātes ietekmējošie faktori, mobilitātes nepieciešamība no uzņēmēju spektra un starptautiskās mobilitātes finansēšanas apjomi Eiropas Savienībā. Vislielākais uzsvars tiek likts uz Erasmus+ mobilitāti. Bakalaura darba 2. daļā tiek salīdzinātas vairākas Latvijas augstākās izglītības iestādes, kurās relatīvi visvairāk ir mobilitātes studentu, pēc starptautiskās mobilitātes finansēšanas apjoma un pēc mobilitātes administratīvā procesa, kas visvairāk ietekmē studentu mobilitāti. Tiek analizēti studentu mobilitātes aptaujas rezultāti. Bakalaura darba 3. daļā tiek izstrādāti priekšlikumi, kas veicinātu starptautisko mobilitāti Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Bakalaura darbs ir saistošs augstākās izglītības iestādēm un valsts institūcijām, jo tajā tiek pētīta mobilitātes studentu konkurētspējas paaugstināšana Eiropas Savienības nodarbinātības telpā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 9 tabulas un 3 pielikumi uz 3 lpp. Darbā izmantotas 34 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Starptautiskā mobilitāte, mobilitātes mehānismu pilnveide, starptautiskās mobilitātes veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā International mobility, improvement for mobility mechanisms, promotion of internationational mobility
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2017 23:25:55