Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Starptautiskās mobilitātes mehānismi augstākajā izglītībā”
Title in English “Mechanisms for international mobility in higher education”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Lapiņa
Reviewer Asoc.prof. I.Jurgelāne
Abstract Bakalaura darba autore Agnese Lange izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautiskās mobilitātes mehānismi augstākajā izglītībā”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus starptautiskās mobilitātes veicināšanai Latvijas augstākās izglītības sistēmā, uzlabojot atsevišķu mehānismu darbību. Bakalaura darba 1. daļā tiek aprakstīti starptautiskās studentu mobilitātes veidi un programmas, mobilitātes ietekmējošie faktori, mobilitātes nepieciešamība no uzņēmēju spektra un starptautiskās mobilitātes finansēšanas apjomi Eiropas Savienībā. Vislielākais uzsvars tiek likts uz Erasmus+ mobilitāti. Bakalaura darba 2. daļā tiek salīdzinātas vairākas Latvijas augstākās izglītības iestādes, kurās relatīvi visvairāk ir mobilitātes studentu, pēc starptautiskās mobilitātes finansēšanas apjoma un pēc mobilitātes administratīvā procesa, kas visvairāk ietekmē studentu mobilitāti. Tiek analizēti studentu mobilitātes aptaujas rezultāti. Bakalaura darba 3. daļā tiek izstrādāti priekšlikumi, kas veicinātu starptautisko mobilitāti Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Bakalaura darbs ir saistošs augstākās izglītības iestādēm un valsts institūcijām, jo tajā tiek pētīta mobilitātes studentu konkurētspējas paaugstināšana Eiropas Savienības nodarbinātības telpā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 9 tabulas un 3 pielikumi uz 3 lpp. Darbā izmantotas 34 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Starptautiskā mobilitāte, mobilitātes mehānismu pilnveide, starptautiskās mobilitātes veicināšana
Keywords in English International mobility, improvement for mobility mechanisms, promotion of internationational mobility
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.05.2017 23:25:55