Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības loma muitas funkciju īstenošanā”
Nosaukums angļu valodā “The Role of Customs Related Business Activities in Implementation of Customs Functions”
Autors Ksenija Laugale
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības loma muitas funkciju īstenošanā’’. Šī tēma ir aktuāla, jo kā ir zināms, muitas darbībai ir ļoti liela un svarīga loma starptautiskajā tirdzniecībā. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, muitai jāpilda attiecīgas funkcijas. Tādas kā iekšējā tirgus aizsardzības, legālās tirdzniecības veicināšanas, statistiskas un fiskālās funkcijas. Muitas dienestiem ir ļoti liels darba apjoms, ar kuru ir jātiek galā. Izkontrolēt pilnīgi visas preces, kuras tiek pārvietotas pāri muitas robežai nav iespējams. Līdz ar to veidojas resursu trūkums. Lai izlabotu situāciju, muitai ir jāiegūst kāds uzticams sadarbības partneris, kurš spēs sniegt attiecīgu palīdzību muitas funkciju pildīšanā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt ar muitas jomu saistīto uzņēmējdarbību darbības principu un noskaidrot, kāda ir šo uzņēmējdarbības loma muitas funkciju īstenošanā. Lai varētu sasniegt šo mērķi, tika izvirzīti uzdevumi, kuri darba gaitā tika izpildīti. Darba pirmajā daļā tiks aprakstītas muitas funkcijas, atzīto uzņēmēju jēdziens, ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības – muitas deklaranti, muitas noliktavas un muitas brokeri, to priekšrocības. Darba otrajā daļā tiks aprakstīta un izanalizēta atļauju sistēma. Tiks apskatītas tādas atļaujas kā Atzīto uzņēmēja atļaujas, muitas noliktavu turēšanas atļauja, muitas brokeru darbības atļauja, vienkāršoto procedūru atļauja un atļauja, kura ir nepieciešama ierakstam uzņēmēja reģistros. Darbā ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi, kuri ir attiecināmi uz uzņēmējdarbībām, kuri ir saistīti ar muitas jomu. Bakalaura darba apjoms ir 57 lapaspuses, tajā izmantoti 3 attēli un 0 tabulas, pievienoti 0 pielikumi, izmantotā literatūras un avotu sarakstā ir 21 vienības.
Atslēgas vārdi muita, muitas brokeris, muitas noliktavas, muitas deklarants
Atslēgas vārdi angļu valodā custom, customs broker, customs warehouse, customs applicant
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2017 19:01:46