Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības loma muitas funkciju īstenošanā”
Title in English “The Role of Customs Related Business Activities in Implementation of Customs Functions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības loma muitas funkciju īstenošanā’’. Šī tēma ir aktuāla, jo kā ir zināms, muitas darbībai ir ļoti liela un svarīga loma starptautiskajā tirdzniecībā. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, muitai jāpilda attiecīgas funkcijas. Tādas kā iekšējā tirgus aizsardzības, legālās tirdzniecības veicināšanas, statistiskas un fiskālās funkcijas. Muitas dienestiem ir ļoti liels darba apjoms, ar kuru ir jātiek galā. Izkontrolēt pilnīgi visas preces, kuras tiek pārvietotas pāri muitas robežai nav iespējams. Līdz ar to veidojas resursu trūkums. Lai izlabotu situāciju, muitai ir jāiegūst kāds uzticams sadarbības partneris, kurš spēs sniegt attiecīgu palīdzību muitas funkciju pildīšanā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt ar muitas jomu saistīto uzņēmējdarbību darbības principu un noskaidrot, kāda ir šo uzņēmējdarbības loma muitas funkciju īstenošanā. Lai varētu sasniegt šo mērķi, tika izvirzīti uzdevumi, kuri darba gaitā tika izpildīti. Darba pirmajā daļā tiks aprakstītas muitas funkcijas, atzīto uzņēmēju jēdziens, ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības – muitas deklaranti, muitas noliktavas un muitas brokeri, to priekšrocības. Darba otrajā daļā tiks aprakstīta un izanalizēta atļauju sistēma. Tiks apskatītas tādas atļaujas kā Atzīto uzņēmēja atļaujas, muitas noliktavu turēšanas atļauja, muitas brokeru darbības atļauja, vienkāršoto procedūru atļauja un atļauja, kura ir nepieciešama ierakstam uzņēmēja reģistros. Darbā ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi, kuri ir attiecināmi uz uzņēmējdarbībām, kuri ir saistīti ar muitas jomu. Bakalaura darba apjoms ir 57 lapaspuses, tajā izmantoti 3 attēli un 0 tabulas, pievienoti 0 pielikumi, izmantotā literatūras un avotu sarakstā ir 21 vienības.
Keywords muita, muitas brokeris, muitas noliktavas, muitas deklarants
Keywords in English custom, customs broker, customs warehouse, customs applicant
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.05.2017 19:01:46