Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Stratēģiskā vadīšana aviokompānijās"
Nosaukums angļu valodā "Strategic Management at Airlines Companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Survilo Tatjana, asoc.profesore, Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Aleksandrs Gusevs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Stratēģiskā vadīšana aviokompānijās Bakalaura darba apjoms: 74 lpp, 6 tab., 17 att., 1 piel. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Pie dotā darba izveides autors izmantoja vispārējo un speciālo literatūru, statistikas datus, publikācijas par zinātnisko un lietišķo pētījumu rezultātiem, monogrāfijas, uzņēmumu nepublicētus materiālus un dažādus interneta resursus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Aviācija ir nestabila uzņēmējdarbības nozare, jo ir atkarīga no daudziem faktoriem, kas viegli un īsā laika posmā var izmainīt aviokaompānijas finansiālo pozīciju no pozitīvas uz negatīvo. Līdz ar to vitāli svarīgi proaktīvi reaģēt uz ārējiem vides apstakļiem un veicināt uzņēmuma darbības efektivitāti, lai mazinātu negatīvo efektu, stiprinātu savu struktūru un uzlabotu konkurētspējīgo priekšrocību. Šajā darbā autors apraksta vienu no SIA “Smart-Lynx Airlines” stratēģiskiem virzieniem – ieiešana ACMI un čarteru tirgū Taizemē, lai mazinātu sezonalitātes efektu Eiropā. Aprēķinu rezultātā autors secināja, ka Taizemes tirgum ir potenciāls un šim stratēģiskajam virzienam ir nākotne pie noteiktiem nosacījumiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Gusevs A. Stratēģiskā vadīšana aviokompānijās: Bakalaura darbs / Zin. vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 74 lpp.
Atslēgas vārdi ACMI, čarters, SmartLynx Airlines, Taizeme, blokstunda
Atslēgas vārdi angļu valodā ACMI, charter, SmartLynx Airlines, Thailand, block hour
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2017 16:51:08