Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Stratēģiskā vadīšana aviokompānijās"
Title in English "Strategic Management at Airlines Companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andersone Ieva
Reviewer Survilo Tatjana, asoc.profesore, Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Aleksandrs Gusevs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Stratēģiskā vadīšana aviokompānijās Bakalaura darba apjoms: 74 lpp, 6 tab., 17 att., 1 piel. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Pie dotā darba izveides autors izmantoja vispārējo un speciālo literatūru, statistikas datus, publikācijas par zinātnisko un lietišķo pētījumu rezultātiem, monogrāfijas, uzņēmumu nepublicētus materiālus un dažādus interneta resursus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Aviācija ir nestabila uzņēmējdarbības nozare, jo ir atkarīga no daudziem faktoriem, kas viegli un īsā laika posmā var izmainīt aviokaompānijas finansiālo pozīciju no pozitīvas uz negatīvo. Līdz ar to vitāli svarīgi proaktīvi reaģēt uz ārējiem vides apstakļiem un veicināt uzņēmuma darbības efektivitāti, lai mazinātu negatīvo efektu, stiprinātu savu struktūru un uzlabotu konkurētspējīgo priekšrocību. Šajā darbā autors apraksta vienu no SIA “Smart-Lynx Airlines” stratēģiskiem virzieniem – ieiešana ACMI un čarteru tirgū Taizemē, lai mazinātu sezonalitātes efektu Eiropā. Aprēķinu rezultātā autors secināja, ka Taizemes tirgum ir potenciāls un šim stratēģiskajam virzienam ir nākotne pie noteiktiem nosacījumiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Gusevs A. Stratēģiskā vadīšana aviokompānijās: Bakalaura darbs / Zin. vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 74 lpp.
Keywords ACMI, čarters, SmartLynx Airlines, Taizeme, blokstunda
Keywords in English ACMI, charter, SmartLynx Airlines, Thailand, block hour
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.05.2017 16:51:08