Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Starptautisko konteinerpārvadājumu pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Improvement possibilities in international container shipping”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Asoc.prof. D.Solovjovs
Anotācija Bakalaura darba autore Zane Radžēle izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautisko konteinerpārvadājumu pilnveidošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi starptautisko konteinerpārvadājumu pilnveidošanā neparedzētu gadījumu apstākļos. Bakalaura darbā tiek raksturota līniju konteinerpārvadājumu nozīme starptautiskajā tirdzniecībā, analizēti konteinerpārvadājumu apjomi, kas pārkrauti Hamburgas – Havras reģiona ostās piecu gadu periodā. Tā kā līniju konteinerpārvadājumu pakalpojumus pasaulē nodrošina vairāk kā 100 uzņēmumi, detalizētāk analizētas pēc kuģu flotes kravnesības apjomiem trīs lielākās kuģu līnijas. Darbā apskatīti konteinerpārvadājumu organizēšanā iesaistītie dalībnieki, regulējošie normatīvie akti, kā arī salīdzināti trīs pēc kravnesības lielāko kuģu līniju jūras pārvadājumu pavadzīmju vispārīgie noteikumi. Apskatīti atsevišķi neparedzētu gadījumu apstākļi konteinerpārvadājumos, kas radušies ārējo faktoru (laika apstākļi) un iekšējo faktoru (tehniskie, cilvēciskais faktors) ietekmē. Darbā analizēts konkrēta konteinerpārvadājuma gadījums noteiktā maršrutā, ko ietekmējuši neparedzētu gadījumu apstākļi, analizētas galamērķa ostas maiņas iespējas, piegādes nodrošināšanas opcijas. Pēc aprēķiniem tiek noteikta īsākā konteinerpārvadājuma izmainītā maršruta opcija un tā cena. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi konteinerpārvadājumu pilnveidošanai neparedzētu gadījumu apstākļos. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 67 lappuses. Tajā ir iekļauti 8 attēli, 8 tabulas. Darbā izmantotas 54 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi starptautiskie konteinerpārvadājumi, neparedzētu gadījumu apstākļi, konteineru piegādes iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā international container shipping, cases of unforeseen circumstances, container delivery options
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2017 00:44:35