Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language “Starptautisko konteinerpārvadājumu pilnveidošanas iespējas”
Title in English “Improvement possibilities in international container shipping”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Kuškins
Reviewer Asoc.prof. D.Solovjovs
Abstract Bakalaura darba autore Zane Radžēle izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautisko konteinerpārvadājumu pilnveidošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi starptautisko konteinerpārvadājumu pilnveidošanā neparedzētu gadījumu apstākļos. Bakalaura darbā tiek raksturota līniju konteinerpārvadājumu nozīme starptautiskajā tirdzniecībā, analizēti konteinerpārvadājumu apjomi, kas pārkrauti Hamburgas – Havras reģiona ostās piecu gadu periodā. Tā kā līniju konteinerpārvadājumu pakalpojumus pasaulē nodrošina vairāk kā 100 uzņēmumi, detalizētāk analizētas pēc kuģu flotes kravnesības apjomiem trīs lielākās kuģu līnijas. Darbā apskatīti konteinerpārvadājumu organizēšanā iesaistītie dalībnieki, regulējošie normatīvie akti, kā arī salīdzināti trīs pēc kravnesības lielāko kuģu līniju jūras pārvadājumu pavadzīmju vispārīgie noteikumi. Apskatīti atsevišķi neparedzētu gadījumu apstākļi konteinerpārvadājumos, kas radušies ārējo faktoru (laika apstākļi) un iekšējo faktoru (tehniskie, cilvēciskais faktors) ietekmē. Darbā analizēts konkrēta konteinerpārvadājuma gadījums noteiktā maršrutā, ko ietekmējuši neparedzētu gadījumu apstākļi, analizētas galamērķa ostas maiņas iespējas, piegādes nodrošināšanas opcijas. Pēc aprēķiniem tiek noteikta īsākā konteinerpārvadājuma izmainītā maršruta opcija un tā cena. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi konteinerpārvadājumu pilnveidošanai neparedzētu gadījumu apstākļos. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 67 lappuses. Tajā ir iekļauti 8 attēli, 8 tabulas. Darbā izmantotas 54 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords starptautiskie konteinerpārvadājumi, neparedzētu gadījumu apstākļi, konteineru piegādes iespējas
Keywords in English international container shipping, cases of unforeseen circumstances, container delivery options
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 10.05.2017 00:44:35