Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Caurteku bojājumu veidi un to ietekmes uz nestspēju analīze” („Lucavsalas pārvada pārbūves būvprojekts”)
Nosaukums angļu valodā „ Analysis of Culvert Damage Types and Their Impact on the Load-bearing Capacity” („Construction Project of Lucavsalas Overpass Reconstruction”)
Autors Oskars Čabrickis
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs I.Paeglīte
Recenzents P.Gode
Anotācija Bieži tiek runāts par slikto ceļu un tiltu stāvokli uz Latvijas autoceļiem, taču tiek piemirsts vai nerunāts par to, ka arī caurtekas ir autoceļa sastāvdaļa. Caurtekas ir viena no ūdens caurvades inženierbūvēm, kas tiek izbūvēta vietās, kur autoceļš šķērso ūdensteci, ūdens krātuvi vai mitru vietu. Un šo inženierbūvju tehniskais stāvoklis ir tik pat svarīgs kā ceļa seguma un tiltu tehniskais stāvoklis. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un apkopot datus par VAS “Latvijas Valsts ceļi” apsaimniekošanā esošo caurteku konstruktīvajiem risinājumiem, to izbūves materiāliem, raksturīgākajiem bojājumiem un to ietekmi uz caurtekas nestspēju. Darba mērķa sasniegšanai nepieciešams bija veikt sekojošus uzdevumus: 1. Apsekot 50 caurtekas un apkopot informācija par to konstrukcijām, izbūves materiāliem un bojājumiem; 2. Apskatīt tipiskākos caurteku konstrukciju bojājumus un aprakstīt to rašanās cēloņi; 3. Veikt apsekoto caurteku veidu un bojājumu analīzi; 4. Izvērtēt caurteku konstrukciju bojājumu ietekmi uz konstrukcijas nestspēju; 5. Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt Lucavsalas pārvada pārbūves būvprojektu. Satiksmes pārvada pārbūves būvprojekts paredz jaunu nepārtrauktu saspriegto dzelzsbetona trīslaiduma plātnes konstrukcijas izbūvi uz esošajiem balstiem. Bakalaura darba ar inženierprojektu apjoms– 168.lpp., tas satur 101 attēlus, 18 tabulas, 15 informācijas avotus un 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi Caurteka, bojājumi, nestspēja, pārvads
Atslēgas vārdi angļu valodā Culvert, damages, impact on the load-bearing capacity, overpass
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2017 11:05:31