Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Tildes Jumis pāreja no iegādes uz licencēšanu kā pakalpojums
Nosaukums angļu valodā Tildes Jumis Transition from Perpetual Licensing to Software as a Service
Autors Ieva Dimza
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs G.Mathers
Recenzents S.Meijere
Anotācija Tildes Jumis pāreja no iegādes licencēšanas uz licencēšanu kā pakalpojumu, ir maģistra darbs, kas ir izstrādāts angļu valodā. Darbs sastāv no deviņdesmit divām lapaspusēm, kas iekļauj trīs pielikumus, literatūras avotu sarakstu, ekspertu intervijas par Tildes Jumja pāreju uz licencēšanu kā pakalpojumu. Darbs sastāv no trīs nodaļām, piecām tabulām, trīs ilustrācijām, un piecdesmit deviņiem literatūras avotiem. Pirmā nodaļa apkopo pasaules literatūrā aprakstīto un diskutēto informāciju par pāreju no iegādes licencēšanas un licencēšanu kā pakalpojumu. Darbs sniedz ieskatu dažādās metodēs, kā veikt pāreju un katras metodes priekšrocībās un trūkumos. Pirmajā nodaļā, arī aprakstīti dažādi veidi un iespējas, kā efektīvi izplatīt programmproduktus, kā arī kā efektīvāk izplatīt licencēšanu kā pakalpojumu. Otrā nodaļa, analizē Tildes Jumja pārdošanas vēsturi un tendences, kā arī dažādas alternatīvas, kā uzlabot pārdošanu. Turpmāk, otrajā nodaļā, tiek veikta izpēte un analīze, par Tildes Jumja iespējām un nepieciešamību pāriet uz pakalpojumu kā licencēšanu. Trešajā nodaļā, tiek piedāvātas praktiskas rekomendācijas un ievešanas plāns, kā veidot licencēšanu kā pakalpojumu, kādu izplatīšanas modeli izstrādāt un komunicēt ar izplatītājiem un kā nodrošināt optimālo klientu apkalpošanas procesu. Pētījumā izmantoti piecdesmit deviņi literatūras avoti, galvenokārt pēdējo piecu gadu laikā publicēti zinātniski pētnieciskie darbi, grāmatas par pārdošanas stratēģiju izstrādi, maģistra un doktorantūras darbi, kā arī dažādu zinātnisko un uzņēmējdarbības vides žurnālu publikācijas. Pētījumā arī izmantoti dažādi finanšu pārskati, tirgus pētījumi un Tilde, SIA konfidenciāli materiāli par pārdošanas, apgrozījuma un tirgus izpētes rezultātiem.
Atslēgas vārdi SaaS, ERP, iegādes licencēšana, pārdošana, izplatīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā SaaS, ERP, perpetual licencing, sales, distribution
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2017 11:09:07