Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums UPB Holding ieejas stratēģijas attīstība Liebritānijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Development of Entry Strategy for UPB Holding in UK Market
Autors Guna Martinsone
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Eglīte
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Maģistra darba tēma ir “UPB Holdinga ieejas stratēģijas attīstība Lielbritānija tirgū”. Darbā ir veiktas analīzes par ārējo un iekšējo vides ietekmi uz būvniecības industriju un tirgus sadalījumu un konkurences situāciju, kā arī apskatītas kompānijas stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Maģistra darba galvenais mērķis ir izstrādāt priekšlikumu, kādu tirgus ieejas stratēģiju pielietot, lai UPB Holdings sekmīgi un ar iespējami mazāk izmaksām ieietu Lielbritānijas būvniecības tirgū, kas esošajos tirgus un konkurences apstākļos ļautu UPB Holdingam veiksmīgi uzsākt darbību Lielbritānijā. Lai to veiktu, tika izpētīta ārējā vides ietekme uz būvniecības industriju un holdingu, pielietojot Portera piecu spēku modeli, kā arī PEST (politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko faktoru) analīze. Lai analizētu kompānijas esošo stratēģiju, nozīmīgākās kompetences un izprastu tās iespējas un draudus būvniecības industrijā, tika pielietota SVID (stiprās un vājās puses, iespējas un draudi) analīze. Detalizētāk tiek apskatīta Lielbritānijas būvniecības likumdošana, kā arī teorētiskajā daļā tiek apskatīti dažādi starptautisko tirgus ieejas veidi. Balstoties uz iekšējām un ārējās vides analīzēm, kā arī teorētisko analīzi, Maģistra darbā ir piedāvātas un izvērtētas četras dažādas alternatīvas ieejas stratēģijas attīstībai Lielbritānijas tirgū un, kā piemērotākā, tiek rekomendēta divu alternatīvu apvienojums – nozīmēt vienu atbildīgo personu par Lielbritānijas tirgu un noslēgt sadarbības līgumu ar vietējo aģentu Lielbritānijā, kur vienas alternatīvas vājās puses ir otras alternatīvas stiprās puses. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā, to veido ievads, īsa pārskata par UPB Holdingu, iekšējās un ārējās analīzes sadaļas, 4 alternatīvas, ieteikums un tā ieviešanas, kā arī nobeiguma sadaļas. Maģistra darba apjoms ir 101 lapa, tajā skaitā 17 attēli un 6 tabulas, kā arī 2 pielikumi. Darbā ir izmantoti 36 avoti.
Atslēgas vārdi ieejas stratēģija, UPB Holdings, Lielbritānijas būvniecības tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā entry strategy, UPB Holding, UK building construction market
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2017 10:20:14