Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language UPB Holding ieejas stratēģijas attīstība Liebritānijas tirgū
Title in English Development of Entry Strategy for UPB Holding in UK Market
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor I.Eglīte
Reviewer A.Dzedons
Abstract Maģistra darba tēma ir “UPB Holdinga ieejas stratēģijas attīstība Lielbritānija tirgū”. Darbā ir veiktas analīzes par ārējo un iekšējo vides ietekmi uz būvniecības industriju un tirgus sadalījumu un konkurences situāciju, kā arī apskatītas kompānijas stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Maģistra darba galvenais mērķis ir izstrādāt priekšlikumu, kādu tirgus ieejas stratēģiju pielietot, lai UPB Holdings sekmīgi un ar iespējami mazāk izmaksām ieietu Lielbritānijas būvniecības tirgū, kas esošajos tirgus un konkurences apstākļos ļautu UPB Holdingam veiksmīgi uzsākt darbību Lielbritānijā. Lai to veiktu, tika izpētīta ārējā vides ietekme uz būvniecības industriju un holdingu, pielietojot Portera piecu spēku modeli, kā arī PEST (politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko faktoru) analīze. Lai analizētu kompānijas esošo stratēģiju, nozīmīgākās kompetences un izprastu tās iespējas un draudus būvniecības industrijā, tika pielietota SVID (stiprās un vājās puses, iespējas un draudi) analīze. Detalizētāk tiek apskatīta Lielbritānijas būvniecības likumdošana, kā arī teorētiskajā daļā tiek apskatīti dažādi starptautisko tirgus ieejas veidi. Balstoties uz iekšējām un ārējās vides analīzēm, kā arī teorētisko analīzi, Maģistra darbā ir piedāvātas un izvērtētas četras dažādas alternatīvas ieejas stratēģijas attīstībai Lielbritānijas tirgū un, kā piemērotākā, tiek rekomendēta divu alternatīvu apvienojums – nozīmēt vienu atbildīgo personu par Lielbritānijas tirgu un noslēgt sadarbības līgumu ar vietējo aģentu Lielbritānijā, kur vienas alternatīvas vājās puses ir otras alternatīvas stiprās puses. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā, to veido ievads, īsa pārskata par UPB Holdingu, iekšējās un ārējās analīzes sadaļas, 4 alternatīvas, ieteikums un tā ieviešanas, kā arī nobeiguma sadaļas. Maģistra darba apjoms ir 101 lapa, tajā skaitā 17 attēli un 6 tabulas, kā arī 2 pielikumi. Darbā ir izmantoti 36 avoti.
Keywords ieejas stratēģija, UPB Holdings, Lielbritānijas būvniecības tirgus
Keywords in English entry strategy, UPB Holding, UK building construction market
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 08.05.2017 10:20:14