Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Monopolu veidi un to evolūcija"
Title in English „Types of monopolies and their evolution”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. K.Gorbunova
Reviewer
Abstract Darba tēma ir „Monopola veidi un to evolūcija". Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā darba daļā izskaidrots monopola jēdziens, dots raksturīgo pazīmju apraksts, uzskaitīti galvenie monopolu veidi. Aprakstīti galvenie monopolu veidošanās iemesli, kā arī tirgus ieejas barjeru veidi. Vispārīgi aprakstīta cenu veidošanās un peļņas maksimizācijas principi. Nodaļas beigās sniegts vispārīgs galveno monopolu regulēšanas metožu apraksts. Otrā daļa veltīta monopolu evolūcijas vēsturei. Apskatītas monopolu attīstības iezīmes Latvijas teritorijā, lielākajās Eiropas valstīs un ASV. Autore veikusi citātu tulkojumus no angļu un krievu valodas. Trešajā daļā pētīta Konkurences likuma darbība. Aprakstītas galvenās konkurences uzraudzības iestādes - Konkurences padome, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, to struktūra un funkcijas. Dots lielāko Latvijas monopoluzņēmumu apraksts. Nobeiguma daļā dots galveno pētījuma atziņu kopsavilkums, izdarīti secinājumi par monopolu regulēšanu Latvijā. Ir pamatota izvirzītās hipotēzes apstiprināšanās. Darbs izstrādāts 55 lpp. apjomā, iekļaujot 10 ilustrējošos attēlus. Izmantoti gan latviešu, gan ārzemju autoru darbi un Latvijas likumdošanas akti. Izmantotās pētījuma metodes - apkopojoši analītiskās metodes. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 35 literatūras vienībām.
Keywords Monopols; monopola veidi; attīstības vēsture
Keywords in English Monopoly; types of monopolies; history of evolution
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 13.04.2011 15:13:13