Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtējums”
Title in English „Evaluation of the financial state of an enterprise“
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor lekt. L.Tumaņana
Reviewer
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir "Uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtējums". Darba teorētiskajā daļā apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri sastāv no finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes, finanšu koeficientu analīzes, maksātspējas diagnostikas. Pētījumu un aprēķinu daļā autors veic uzņēmuma gada pārskatu analīzi par 2005., 2006., 2007. un 2008.gadu, novērtējot uzņēmuma finanšu stāvokļa izmaiņas analizējamajos periodos, un mēģinot noteikt to izmaiņu cēloņus. Autors veic uzņēmuma finanšu analīzi, aprēķinot likviditātes, maksātspējas, aktivitātes un rentabilitātes rādītājus, veic bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina horizontālo un vertikālo analīzi, lai sniegtu ieteikumus uzņēmuma finanšu darbības pilnveidošanai. Lai pamatotu secinājumus, ir veikta arī apskatāmā uzņēmuma finanšu rādītāju salīdzināšana ar konkurējošo uzņēmumu finanšu rādītājiem. Bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses, tas sastāv no 2 daļām un 3 pielikumiem. Darbā ir izmantotas 23 tabulas, 3 attēli un 21 formula.
Keywords finanšu stāvokļa novērtējums
Keywords in English Evaluation of the financial state
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 13.04.2011 15:02:27