Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Klientu noturēšana daiļslidošanas kluba "Dzintara Slidas" peļņas palielināšanai
Nosaukums angļu valodā Customer Retention Problem in Figure Skating School Dzintara Slidas
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs J.Grēviņš, J.Bancrof, L.Kristberga
Recenzents C.Rivera
Anotācija Šī Bakalaura darba temats ir “Klientu noturēšana daiļslidošanas kluba “Dzintara Slidas” peļņas palielināšanai”. Bakalaura darba galvenais mērķis ir novērtēt slidotāju apmierinātību trenējoties klubā “Dzintara Slidas”, identificēt un ieteikt kā novērst slidotāju aiziešanas, attiecīgi peļņas samazināšanās, iemeslus. Darba empīriskā daļa ir balstīta uz cilvēku viedokļiem, kas tika noskaidroti intervijās ar kluba treneriem un direktori un kluba audzēkņu aptaujā. Iegūtie dati tika analizēti viedokļu un ieteikumu apkopojuma veidā. Darbs sastāv no ievada, literatūras analīzes, metodoloģijas, pētījuma empīriskajiem rezultātiem, analīzes, rekomendācijām un nobeiguma. Izmantotās pētījuma metodes ir intervija, aptauja un datu analīze. Bakalaura teorētiskajā daļā tika izvirzīti galvenie pētījuma virzieni – klientu apmierinātība un saglabāšana, jaunu klientu piesaiste un sociālo tīklu izmantošana šajos virzienos. Galvenie informācijas avoti teorētiskajā sadaļā ir dažādi zinātnisko žurnālu darbi organizāciju vadībā, mārketingā un sportā. Bakalaura darbā izmantotas 2 tabulas, kuras ir atrodamas pētījuma galvenajās nodaļās. Pielikumos atrodami interviju un aptaujas jautājumi audzēkņiem, treneriem un direktorei. Kopējais lapaspušu skaits Bakalaura darbā ir 47 lapaspuses. Pētījums un tā analīze izstrādāti angļu valodā, aptaujas un intervijas veiktas latviski.
Atslēgas vārdi Klientu saglabāšana, daiļslidošana, klientu apmierinātība, sociālo mediju izmantošana, Dzintara Slidas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer retention, figure skating, customer satisfaction, social media engagement, Dzintara Slidas.
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.04.2017 22:05:45