Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Klientu noturēšana daiļslidošanas kluba "Dzintara Slidas" peļņas palielināšanai
Title in English Customer Retention Problem in Figure Skating School Dzintara Slidas
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, J.Bancrof, L.Kristberga
Reviewer C.Rivera
Abstract Šī Bakalaura darba temats ir “Klientu noturēšana daiļslidošanas kluba “Dzintara Slidas” peļņas palielināšanai”. Bakalaura darba galvenais mērķis ir novērtēt slidotāju apmierinātību trenējoties klubā “Dzintara Slidas”, identificēt un ieteikt kā novērst slidotāju aiziešanas, attiecīgi peļņas samazināšanās, iemeslus. Darba empīriskā daļa ir balstīta uz cilvēku viedokļiem, kas tika noskaidroti intervijās ar kluba treneriem un direktori un kluba audzēkņu aptaujā. Iegūtie dati tika analizēti viedokļu un ieteikumu apkopojuma veidā. Darbs sastāv no ievada, literatūras analīzes, metodoloģijas, pētījuma empīriskajiem rezultātiem, analīzes, rekomendācijām un nobeiguma. Izmantotās pētījuma metodes ir intervija, aptauja un datu analīze. Bakalaura teorētiskajā daļā tika izvirzīti galvenie pētījuma virzieni – klientu apmierinātība un saglabāšana, jaunu klientu piesaiste un sociālo tīklu izmantošana šajos virzienos. Galvenie informācijas avoti teorētiskajā sadaļā ir dažādi zinātnisko žurnālu darbi organizāciju vadībā, mārketingā un sportā. Bakalaura darbā izmantotas 2 tabulas, kuras ir atrodamas pētījuma galvenajās nodaļās. Pielikumos atrodami interviju un aptaujas jautājumi audzēkņiem, treneriem un direktorei. Kopējais lapaspušu skaits Bakalaura darbā ir 47 lapaspuses. Pētījums un tā analīze izstrādāti angļu valodā, aptaujas un intervijas veiktas latviski.
Keywords Klientu saglabāšana, daiļslidošana, klientu apmierinātība, sociālo mediju izmantošana, Dzintara Slidas.
Keywords in English Customer retention, figure skating, customer satisfaction, social media engagement, Dzintara Slidas.
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 02.04.2017 22:05:45