Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Būvniecības kvalitātes kontroles sistēmas pilnveidošana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Construction Quality Control System Improvement in Latvia"
Autors Dāvis Priede
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Pauls Ragainis
Anotācija Maģistra darbs “Būvniecības kvalitātes kontroles sistēmas pilnveidošana Latvijā” sastāv no teorētiskās daļas ar literatūras apskatu un praktiskās daļas, kurās būvniecības likums, būvniecību reglamentējoši akti un kvalitātes kontrolēšanas prakse Eiropas Savienības valstīs un Norvēģijā tiek apskatīta kā darba objekts un kvalitātes kontrole būvniecībā kā pētījuma subjekts. Ir izpētīti būtiskākie aspekti būvniecību reglamentējošos aktos ES valstīs, detalizētāk aplūkojot Norvēģiju, Igauniju, Apvienoto Karalisti, Franciju un Austriju. Teorētiskajā daļā salīdzinātas atšķirības un kopīgās iezīmes vispārīgajām prasībām būvniecības saskaņošanai un uzsākšanai, būvdarbu veikšanai un nodošanai ekspluatācijā. Izvērtēti būvniecības kontroles risinājumi un attīstības tendences, izvēloties tos, kuri varētu būt noderīgi sistēmas pilnveidošanai Latvijā. Kā viens no iespējamiem rīkiem Latvijas būvniecības uzņēmumu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveidošanai, apskatīta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un uzņēmuma sertificēšana. Izpētīti izplatītākie integrētās kvalitātes vadības sistēmas standarti ISO 9001, OHSAS un ISO 14001. Kopsavilkumā, balstoties uz esošās situācijas analīzi Latvijā un ES valstu pieredzi, piedāvāti septiņi konkrēti risinājumi normatīvajos aktos kvalitātes kontroles sistēmas pilnveidošanai Latvijas būvniecībā. Tāpat maģistra darba praktiskajā daļā kā viens no rīkiem kvalitātes uzlabošanai būvniecības uzņēmos izstrādāti trīspadsmit kvalitātes pārbaudes kontrolsaraksti. Secināts, ka visās ES dalībvalstīs pastāv līdzīgas procedūras, lai saņemtu būvatļauju un būvētu. Latvijas sistēma būtiski neatšķiras no citām ES valstīm, tomēr, veicot detalizētu izpēti, atklājas atšķirības, kuras iespējams izmantot, lai pilnveidotu būvniecības likumdošanu Latvijā. Maģistra darbs sastāv no 70 lapām, 24 tabulām, 2 attēliem un 1 pielikuma. Darba izstrādāšanā izmantoti 61 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kvalitātes kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality Control
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2017 20:21:51