Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Būvniecības kvalitātes kontroles sistēmas pilnveidošana Latvijā"
Title in English "Construction Quality Control System Improvement in Latvia"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Vilnītis
Reviewer Pauls Ragainis
Abstract Maģistra darbs “Būvniecības kvalitātes kontroles sistēmas pilnveidošana Latvijā” sastāv no teorētiskās daļas ar literatūras apskatu un praktiskās daļas, kurās būvniecības likums, būvniecību reglamentējoši akti un kvalitātes kontrolēšanas prakse Eiropas Savienības valstīs un Norvēģijā tiek apskatīta kā darba objekts un kvalitātes kontrole būvniecībā kā pētījuma subjekts. Ir izpētīti būtiskākie aspekti būvniecību reglamentējošos aktos ES valstīs, detalizētāk aplūkojot Norvēģiju, Igauniju, Apvienoto Karalisti, Franciju un Austriju. Teorētiskajā daļā salīdzinātas atšķirības un kopīgās iezīmes vispārīgajām prasībām būvniecības saskaņošanai un uzsākšanai, būvdarbu veikšanai un nodošanai ekspluatācijā. Izvērtēti būvniecības kontroles risinājumi un attīstības tendences, izvēloties tos, kuri varētu būt noderīgi sistēmas pilnveidošanai Latvijā. Kā viens no iespējamiem rīkiem Latvijas būvniecības uzņēmumu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveidošanai, apskatīta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un uzņēmuma sertificēšana. Izpētīti izplatītākie integrētās kvalitātes vadības sistēmas standarti ISO 9001, OHSAS un ISO 14001. Kopsavilkumā, balstoties uz esošās situācijas analīzi Latvijā un ES valstu pieredzi, piedāvāti septiņi konkrēti risinājumi normatīvajos aktos kvalitātes kontroles sistēmas pilnveidošanai Latvijas būvniecībā. Tāpat maģistra darba praktiskajā daļā kā viens no rīkiem kvalitātes uzlabošanai būvniecības uzņēmos izstrādāti trīspadsmit kvalitātes pārbaudes kontrolsaraksti. Secināts, ka visās ES dalībvalstīs pastāv līdzīgas procedūras, lai saņemtu būvatļauju un būvētu. Latvijas sistēma būtiski neatšķiras no citām ES valstīm, tomēr, veicot detalizētu izpēti, atklājas atšķirības, kuras iespējams izmantot, lai pilnveidotu būvniecības likumdošanu Latvijā. Maģistra darbs sastāv no 70 lapām, 24 tabulām, 2 attēliem un 1 pielikuma. Darba izstrādāšanā izmantoti 61 literatūras avoti.
Keywords Kvalitātes kontrole
Keywords in English Quality Control
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 07.02.2017 20:21:51