Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Būvobjektu atbilstības ugunsdrošības prasībām pārbaude pirms atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā izsniegšanas
Nosaukums angļu valodā Site eligibility requirements of fire safety check before Opinions about buildings readiness for acceptance into the issue
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Drozds, Ing.
Recenzents I.Ponomarjovs, Mg.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekta nosaukums – Būvobjektu atbilstības ugunsdrošības prasībām pārbaude pirms Atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā izsniegšanas. Diplomprojektu izstrādāja – Juris Šmits. Diplomprojekta mērķis ir palīglīdzekļa izveide būvobjektu ugunsdrošības pārbaužu pirms Atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā izsniegšanas veikšanai. Diplomprojekta pētījuma uzdevumi – izpētīt spēkā būvniecību regulējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības, izpētīt iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, un izanalizēt kārtību, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersonas) veic ugunsdrošības pārbaudes pirms Atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā izsniegšanas, piedāvāt priekšlikumus efektīvākam būvniecības ugunsdrošības uzraudzības darbam. Darba analītiskā daļa sastāv no statistikas datu apkopojuma, būvniecības ugunsdrošības pārbaužu veikšanu reglamentējošo normatīvo aktu un to prasību analīzes. Teorētiskajā daļā ir sistematizēts normatīvo aktu apkopojums, kas ir izmantojams kā algoritms būvobjektu ugunsdrošības pārbaužu pirms Atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā izsniegšanas veikšanai un projekta dokumentācijas izskatīšanai. Balstoties uz teorētiskajā daļā izklāstīto informāciju, praktiskajā daļā ir izstrādāta būvobjektu pārbaudes pirms Atzinuma par būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā tabula (algoritms). Secinājumos un priekšlikumos ir sniegts īss pārskats par paveikto darbu un apkopoti secinājumi un priekšlikumi. Kopējais diplomprojekta apjoms - 55 lappuses, darbā ir iekļauti 2 attēli un 10 tabulas. Diplomprojekta izstrādes procesā ir izmantoti 15 normatīvie dokumenti.
Atslēgas vārdi Būvobjektu atbilstības ugunsdrošības prasībām pārbaude pirms Atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Site eligibility requirements of fire safety check before Opinions about buildings readiness for acceptance into the issue
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.01.2017 20:49:14