Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Būvobjektu atbilstības ugunsdrošības prasībām pārbaude pirms atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā izsniegšanas
Title in English Site eligibility requirements of fire safety check before Opinions about buildings readiness for acceptance into the issue
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Drozds, Ing.
Reviewer I.Ponomarjovs, Mg.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta nosaukums – Būvobjektu atbilstības ugunsdrošības prasībām pārbaude pirms Atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā izsniegšanas. Diplomprojektu izstrādāja – Juris Šmits. Diplomprojekta mērķis ir palīglīdzekļa izveide būvobjektu ugunsdrošības pārbaužu pirms Atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā izsniegšanas veikšanai. Diplomprojekta pētījuma uzdevumi – izpētīt spēkā būvniecību regulējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības, izpētīt iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, un izanalizēt kārtību, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersonas) veic ugunsdrošības pārbaudes pirms Atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā izsniegšanas, piedāvāt priekšlikumus efektīvākam būvniecības ugunsdrošības uzraudzības darbam. Darba analītiskā daļa sastāv no statistikas datu apkopojuma, būvniecības ugunsdrošības pārbaužu veikšanu reglamentējošo normatīvo aktu un to prasību analīzes. Teorētiskajā daļā ir sistematizēts normatīvo aktu apkopojums, kas ir izmantojams kā algoritms būvobjektu ugunsdrošības pārbaužu pirms Atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā izsniegšanas veikšanai un projekta dokumentācijas izskatīšanai. Balstoties uz teorētiskajā daļā izklāstīto informāciju, praktiskajā daļā ir izstrādāta būvobjektu pārbaudes pirms Atzinuma par būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā tabula (algoritms). Secinājumos un priekšlikumos ir sniegts īss pārskats par paveikto darbu un apkopoti secinājumi un priekšlikumi. Kopējais diplomprojekta apjoms - 55 lappuses, darbā ir iekļauti 2 attēli un 10 tabulas. Diplomprojekta izstrādes procesā ir izmantoti 15 normatīvie dokumenti.
Keywords Būvobjektu atbilstības ugunsdrošības prasībām pārbaude pirms Atzinuma par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā
Keywords in English Site eligibility requirements of fire safety check before Opinions about buildings readiness for acceptance into the issue
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 24.01.2017 20:49:14