Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Augstceltņu apbūves pilsētplānošanas tendences Rīgā
Nosaukums angļu valodā High-rise Building Development Trends in Riga Urban Planning Practice
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs S. Treija
Recenzents Doc. A. Lapiņš
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba “Augstceltņu apbūves pilsētplānošanas tendences Rīgā” mērķis ir noteikt vai Rīgā ir nepieciešama augstceltņu apbūve vadoties pēc mūsdienu pilsētplānošanas prasībām un iedzīvotāju viedokļiem. Kā arī noteikt vai esošajai augstceltņu apbūvei un tās lokācijām ir nepieciešams veikt izmaiņas, lai veicinātu modernas un sakārtotas pilsētas modeli, balstoties uz iegūto informāciju. Kā būtiskākā problēma izvirzīta - nekonkrētais sabiedrības viedoklis augstceltņu apbūves nepieciešamībā Rīgas teritorijā, kā arī nesakārtotā augstceltņu rajonu struktūra, kas apgrūtina iespēju pilsētai attīstīties un kļūt mūsdienīgai, vadoties pēc ilgtspējīgas pilsētplānošanas un arhitektūras principiem, pasaules mērogā. Lai sasniegtu mērķi, bakalaura darba 1. nodaļā apkopota informācija par augstceltņu apbūves veidojošajiem faktoriem, to priekšnosacījumiem un attīstības principiem, tendencēm. Nodaļā aprakstīti visi augstceltņu veidojošie faktori – politiskie, ekonomiskie, sociālie, telpiskie un ģeogrāfiskie, kā arī aplūkoti Eiropas un pasaules piemēri augstceltņu apbūvē lielpilsētās. 2. nodaļā ir apkopota informācija par augstceltņu apbūves plānošanu Rīgā, aplūkojot vēsturisko mantojumu, esošo augstceltņu apbūvi un telpisko struktūru. Kā arī ir aplūkotas plānošanas pamatnostādnes, kompozīcijas pamatprincipi, Rīgas mērogs un pilsētbūvnieciskie akcenti. 3. nodaļā apkopota informācija par mūsdienu augstceltņu apbūves plānošanas uzdevumiem Rīgā, apkopota nākotnes vīzija. Kā arī apkopoti un analizēti aptaujas dati par augstceltņu nepieciešamību un apbūves uzlabošanu Rīgas teritorijā. Noskaidrots profesionāļa viedoklis par esošo un plānoto augstceltņu apbūvi Rīgā. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un veikto interviju, tiek noteikts vai Rīgas teritorijā ir nepieciešamas augstceltnes un vai ir nepieciešams veikt izmaiņas, uzlabojumus esošajā apbūvē. Darba apjoms: 116 lpp Attēlu skaits: 35 Tabulu skaits: 25 Izmantoto informācijas avotu vienību skaits: 36
Atslēgas vārdi Augstceltnes, apbūve, mūsdienīgs, mērogs, Rīgas teritorija, ilgtspējīgas pilsētplānošanas un arhitektūras principi.
Atslēgas vārdi angļu valodā High-rise buildings, construction, modern, scale, Riga territory, sustainable urban planning and architectural principles.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.01.2017 19:20:02