Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Augstceltņu apbūves pilsētplānošanas tendences Rīgā
Title in English High-rise Building Development Trends in Riga Urban Planning Practice
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S. Treija
Reviewer Doc. A. Lapiņš
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba “Augstceltņu apbūves pilsētplānošanas tendences Rīgā” mērķis ir noteikt vai Rīgā ir nepieciešama augstceltņu apbūve vadoties pēc mūsdienu pilsētplānošanas prasībām un iedzīvotāju viedokļiem. Kā arī noteikt vai esošajai augstceltņu apbūvei un tās lokācijām ir nepieciešams veikt izmaiņas, lai veicinātu modernas un sakārtotas pilsētas modeli, balstoties uz iegūto informāciju. Kā būtiskākā problēma izvirzīta - nekonkrētais sabiedrības viedoklis augstceltņu apbūves nepieciešamībā Rīgas teritorijā, kā arī nesakārtotā augstceltņu rajonu struktūra, kas apgrūtina iespēju pilsētai attīstīties un kļūt mūsdienīgai, vadoties pēc ilgtspējīgas pilsētplānošanas un arhitektūras principiem, pasaules mērogā. Lai sasniegtu mērķi, bakalaura darba 1. nodaļā apkopota informācija par augstceltņu apbūves veidojošajiem faktoriem, to priekšnosacījumiem un attīstības principiem, tendencēm. Nodaļā aprakstīti visi augstceltņu veidojošie faktori – politiskie, ekonomiskie, sociālie, telpiskie un ģeogrāfiskie, kā arī aplūkoti Eiropas un pasaules piemēri augstceltņu apbūvē lielpilsētās. 2. nodaļā ir apkopota informācija par augstceltņu apbūves plānošanu Rīgā, aplūkojot vēsturisko mantojumu, esošo augstceltņu apbūvi un telpisko struktūru. Kā arī ir aplūkotas plānošanas pamatnostādnes, kompozīcijas pamatprincipi, Rīgas mērogs un pilsētbūvnieciskie akcenti. 3. nodaļā apkopota informācija par mūsdienu augstceltņu apbūves plānošanas uzdevumiem Rīgā, apkopota nākotnes vīzija. Kā arī apkopoti un analizēti aptaujas dati par augstceltņu nepieciešamību un apbūves uzlabošanu Rīgas teritorijā. Noskaidrots profesionāļa viedoklis par esošo un plānoto augstceltņu apbūvi Rīgā. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un veikto interviju, tiek noteikts vai Rīgas teritorijā ir nepieciešamas augstceltnes un vai ir nepieciešams veikt izmaiņas, uzlabojumus esošajā apbūvē. Darba apjoms: 116 lpp Attēlu skaits: 35 Tabulu skaits: 25 Izmantoto informācijas avotu vienību skaits: 36
Keywords Augstceltnes, apbūve, mūsdienīgs, mērogs, Rīgas teritorija, ilgtspējīgas pilsētplānošanas un arhitektūras principi.
Keywords in English High-rise buildings, construction, modern, scale, Riga territory, sustainable urban planning and architectural principles.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 24.01.2017 19:20:02