Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzdzīvokļu ēkas "Bundulīši" pārbūve"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of apartament building Bundulisi"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Uldis Lencis
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības Inženierzinātľu fakultātes Būvražošanas institūtā. Tas uzrakstīts latviešu valodā uz 156 lapaspusēm, satur 37 attēlus, 49 tabulas un 38 atsauces uz literatūras avotiem. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 10 A1 lapām. Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas ar tēmu „Mūra konstrukciju projektēšanas standartu izpēte‖ un no inženierprojekta daļas ar tēmu „Daudzdzīvokļu ēkas „Bundulīši‖ pārbūve.‖ Darba pētnieciskās daļas mērķis bija veikt mūra konstrukciju projektēšanas standartu izpēti un veikt kontrolaprēķinu pēc trīs dažādu valstu spēkā esošajiem standartu kopumiem. Pētnieciskās daļas izstrādes metode: analogas mūra konstrukcijas projektēšana trīs dažādās vietās (Latvija, Jaunzēlande, ASV) pēc atbilstoši lokācijas vietai spēkā esošajiem mūra konstrukcijas projektēšanas standartiem. Inženierprojekta daļā veikts galveno nesošo konstrukciju – silikātā pilnķieģeļu mūra sienas, sijveida monolītās dzelzsbetona plātnes un dzelzsbetona lentveida pamatu aprēķins. Izstrādāta būvdarbu organizācija, būvdarbu kalendārais plāns un tehnoloģijas daļa, kā arī veikts vides un darba aizsardzības pasākumu apraksts.
Atslēgas vārdi IBC 2015, NZS 4230:4230, LVS EN 1996, vertikālas mūra konstrukcijas, stiegrotas mūra konstrukcijas, seismiskās iedarbes uz mūra konstrukcijām.
Atslēgas vārdi angļu valodā IBC 2015, NZS 4230:4230, LVS EN 1996, vertical masonry constructions, reinforced masonry, seismic actions applied to masonry
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.01.2017 07:31:31