Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Zaļās struktūras loma pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Green Structures in Urban Environment
Autors Elza Dobičina
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E. Bondars
Recenzents Doc. D. Bērziņš
Anotācija Bakalaura darbā ,,Zaļās struktūras loma pilsētvidē” tiek aplūkota pilsētvides arhitektoniskā un ekoloģiskā saskaņa kā pilsētvides ilgtspējīgas attīstības pamats. Lai mūsdienu pilsētvidē koptu un veidotu jaunas arhitektūras un dabas mijiedarbības iespējas, jāizmanto daudzveidīgi esošās vides saglabāšanas un pielāgošanas paņēmieni, kā arī inovatīvi risinājumi. Bakalaura darbā tiek pētīta dabiskās vides nozīme pilsētvidē, kā piemēru lietojot zaļās zonas, publisko ārtelpu un arhitektūru, kur daba un tās elementi ir instruments pilsētvides telpas veidošanā Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām, tajā apkopota informācija par zaļajām struktūrām un to nozīmi pilsētvidē, zaļo struktūru veidošanas paņēmieniem, un aplūkota arhitektūras un dabas mijiedarbība Rīgā. Darba mērķis ir noteikt dabiskās un cilvēka veidotās vides mijiedarbības veidus pilsētvides kontekstā, aplūkojot pilsētvides arhitektonisko, estētisko un ekoloģisko saskaņu kā ilgtspējīgas pilsētvides veidošanas pamatu. Bakalaura darbs sastāv no 68 lapaspusēm, 5 grafikiem, 16 attēliem, 6 shēmām, 7 tabulu, 3 pielikumiem un 48 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Pilsētvide, zaļās struktūras, publiskā ārtelpa
Atslēgas vārdi angļu valodā urban enviroment, green structures, public open space.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 15:32:16