Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Zaļās struktūras loma pilsētvidē
Title in English Green Structures in Urban Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E. Bondars
Reviewer Doc. D. Bērziņš
Abstract Bakalaura darbā ,,Zaļās struktūras loma pilsētvidē” tiek aplūkota pilsētvides arhitektoniskā un ekoloģiskā saskaņa kā pilsētvides ilgtspējīgas attīstības pamats. Lai mūsdienu pilsētvidē koptu un veidotu jaunas arhitektūras un dabas mijiedarbības iespējas, jāizmanto daudzveidīgi esošās vides saglabāšanas un pielāgošanas paņēmieni, kā arī inovatīvi risinājumi. Bakalaura darbā tiek pētīta dabiskās vides nozīme pilsētvidē, kā piemēru lietojot zaļās zonas, publisko ārtelpu un arhitektūru, kur daba un tās elementi ir instruments pilsētvides telpas veidošanā Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām, tajā apkopota informācija par zaļajām struktūrām un to nozīmi pilsētvidē, zaļo struktūru veidošanas paņēmieniem, un aplūkota arhitektūras un dabas mijiedarbība Rīgā. Darba mērķis ir noteikt dabiskās un cilvēka veidotās vides mijiedarbības veidus pilsētvides kontekstā, aplūkojot pilsētvides arhitektonisko, estētisko un ekoloģisko saskaņu kā ilgtspējīgas pilsētvides veidošanas pamatu. Bakalaura darbs sastāv no 68 lapaspusēm, 5 grafikiem, 16 attēliem, 6 shēmām, 7 tabulu, 3 pielikumiem un 48 izmantotajiem informācijas avotiem.
Keywords Pilsētvide, zaļās struktūras, publiskā ārtelpa
Keywords in English urban enviroment, green structures, public open space.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 15:32:16