Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Fasāžu evolūcija un mūsdienu izteiksmes veidi
Nosaukums angļu valodā Evolution of Facades and Contemporary Ways of Expression
Autors Vineta Sārtaputna
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs D. Kalvāne
Recenzents Dokt. A.Viļuma
Anotācija Anotācija. Vēsturiski termins ‘’fasāde’’ tika lietots, kā ēkas ārējās reprezentatīvās daļas apzīmējums. Mūsdienu arhitektūrā ar vārdu “fasāde” galvenokārt saprot – ēkas estētisko veidolu, tās funkciju, apdares materiālu un konstrukciju. Bakalaura darbā ‘’Fasādes evolūcija un mūsdienu izteiksmes līdzekļi’’ tiek pētīta fasādes attīstība un analizēti galvenie mūsdienu fasāžu izveides principi arhitektoniskā un inženiertehniskā jomā, mūsdienu izteiksmes līdzekļi, materiālu izvēle un radošais estētiskais risinājums. Veikta sociālā aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības vērtējumu par mūsdienu fasādēm. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studentes Vinetas Sārtaputnas bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienota socioloģiskā aptauja un tās rezultāti, kā arī izstrādāts kursa projekts studiju priekšmetā - Arhitektūras projektēšana IV. Atslēgas vārdi: fasāde, mūsdienu attīstības tendences, celtniecības materiāls, pilsētvide.
Atslēgas vārdi fasāde, mūsdienu attīstības tendences, celtniecības materiāls, pilsētvide.
Atslēgas vārdi angļu valodā facade, contemporary development trends, building material, urban environment
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 14:59:51