Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Fasāžu evolūcija un mūsdienu izteiksmes veidi
Title in English Evolution of Facades and Contemporary Ways of Expression
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor D. Kalvāne
Reviewer Dokt. A.Viļuma
Abstract Anotācija. Vēsturiski termins ‘’fasāde’’ tika lietots, kā ēkas ārējās reprezentatīvās daļas apzīmējums. Mūsdienu arhitektūrā ar vārdu “fasāde” galvenokārt saprot – ēkas estētisko veidolu, tās funkciju, apdares materiālu un konstrukciju. Bakalaura darbā ‘’Fasādes evolūcija un mūsdienu izteiksmes līdzekļi’’ tiek pētīta fasādes attīstība un analizēti galvenie mūsdienu fasāžu izveides principi arhitektoniskā un inženiertehniskā jomā, mūsdienu izteiksmes līdzekļi, materiālu izvēle un radošais estētiskais risinājums. Veikta sociālā aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības vērtējumu par mūsdienu fasādēm. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studentes Vinetas Sārtaputnas bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienota socioloģiskā aptauja un tās rezultāti, kā arī izstrādāts kursa projekts studiju priekšmetā - Arhitektūras projektēšana IV. Atslēgas vārdi: fasāde, mūsdienu attīstības tendences, celtniecības materiāls, pilsētvide.
Keywords fasāde, mūsdienu attīstības tendences, celtniecības materiāls, pilsētvide.
Keywords in English facade, contemporary development trends, building material, urban environment
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 14:59:51