Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daugavas ūdensmalu un ūdens telpas attīstības problemātika Rīgas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Problematics of Waterfronts and Waterbodies in the Context of Riga
Autors Egita Fabiane
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E. Bērziņš
Recenzents Prof. J. Krastiņš
Anotācija Vēsturiski pilsētas veidojušās tiešā ūdens tuvumā, izmantojot tā sniegtās iespējas savai attīstībai. Daugava bijusi nozīmīga Rīgas pilsētas izaugsmē. Tomēr mūsdienās tās potenciāls netiek pilnvērtīgi izmantots. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas 4. kursa studentes Egitas Fabianes bakalaura darbā “Daugavas ūdensmalu un ūdens telpas problemātika Rīgas kontekstā” tiek aplūkota ūdensmalu un ūdens telpas nozīme pilsētā, to turpmākās attīstības plānošana. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām, tajā pētīta ūdensmalu un ūdens telpas nozīme pilsētvidē un Eiropas pilsētu piemēru labā prakse, izpētīta Daugavas ūdensmalu un ūdens telpas vēsturiskā veidošanās un ģeogrāfiskā situācija, apkopota informāciju par līdzšinējo izpēti RTU APF bakalauru darbos kā arī Daugavas ūdensmalu un ūdens telpas attīstības plānošanu. Pamatojoties uz darbā apkopoto un analizēto informāciju izdarīti secinājumi par Daugavas ūdensmalu un ūdens telpas attīstības problemātiku Rīgas kontekstā, kuru novēršana veicinātu veiksmīgu ūdens telpas integrāciju pilsētvidē. Bakalaura darbs sastāv no 53 lappusēm, 21 attēliem, 4 pielikumiem un 76 izmantotās literatūras avotiem. Atslēgas vārdi: ūdensmalas, ūdens telpa, publiskā ārtelpa, attīstības plānošana, problemātika.
Atslēgas vārdi ūdensmalas, ūdens telpa, publiskā ārtelpa, attīstības plānošana, problemātika.
Atslēgas vārdi angļu valodā waterfronts, water space, public open space, development planning, problematics.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 14:49:11