Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Daugavas ūdensmalu un ūdens telpas attīstības problemātika Rīgas kontekstā
Title in English Problematics of Waterfronts and Waterbodies in the Context of Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E. Bērziņš
Reviewer Prof. J. Krastiņš
Abstract Vēsturiski pilsētas veidojušās tiešā ūdens tuvumā, izmantojot tā sniegtās iespējas savai attīstībai. Daugava bijusi nozīmīga Rīgas pilsētas izaugsmē. Tomēr mūsdienās tās potenciāls netiek pilnvērtīgi izmantots. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas 4. kursa studentes Egitas Fabianes bakalaura darbā “Daugavas ūdensmalu un ūdens telpas problemātika Rīgas kontekstā” tiek aplūkota ūdensmalu un ūdens telpas nozīme pilsētā, to turpmākās attīstības plānošana. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām, tajā pētīta ūdensmalu un ūdens telpas nozīme pilsētvidē un Eiropas pilsētu piemēru labā prakse, izpētīta Daugavas ūdensmalu un ūdens telpas vēsturiskā veidošanās un ģeogrāfiskā situācija, apkopota informāciju par līdzšinējo izpēti RTU APF bakalauru darbos kā arī Daugavas ūdensmalu un ūdens telpas attīstības plānošanu. Pamatojoties uz darbā apkopoto un analizēto informāciju izdarīti secinājumi par Daugavas ūdensmalu un ūdens telpas attīstības problemātiku Rīgas kontekstā, kuru novēršana veicinātu veiksmīgu ūdens telpas integrāciju pilsētvidē. Bakalaura darbs sastāv no 53 lappusēm, 21 attēliem, 4 pielikumiem un 76 izmantotās literatūras avotiem. Atslēgas vārdi: ūdensmalas, ūdens telpa, publiskā ārtelpa, attīstības plānošana, problemātika.
Keywords ūdensmalas, ūdens telpa, publiskā ārtelpa, attīstības plānošana, problemātika.
Keywords in English waterfronts, water space, public open space, development planning, problematics.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 14:49:11