Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Sliežu transporta potenciāls mūsdienu pilsētvidē Rīgā
Nosaukums angļu valodā Potential of Rail Traffic in the Contemporary Riga Urban Environment
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs D. Kalvāne
Recenzents Lekt. O.Šablovskis
Anotācija SLIEŽU TRANSPORTA POTENCIĀLS MŪSDIENU PILSĒTVIDĒ RĪGĀ Autors: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa students Rūdolfs Maurāns Anotācija: Mūsdienās privātā automobīļa dominējošo lomu iedzīvotāju mobilitātē pilsētas izjūt kā automobilizācijas spiedienu uz to transporta sistēmām, publisko ārtelpu, vides situāciju un pilsētas tēlu. Mājokļu suburbanizācija problēmu pastiprina, gādājot par svārstmigrāciju. Lai mazinātu autotransporta negatīvo ietekmi uz pilsētvidi un atslogotu ielu infrastruktūru, pilsētās ar vidēji lielu iedzīvotāju skaitu tiek ieviestas vai intensificētas pilsētas dzelzceļa sistēmas. Bakalaura darbā, analizējot labās prakses piemērus un teorētisko lietratūru, pētīta pilsētas dzelzceļa ietekme uz pilsētvidi. Analizēta Rīgas pilsētas un tās aglomerācijas pilsētbūvnieciskā struktūra, tās vēsturiskās attīstība un mūsdienās notiekošie pilsetbūvnieciskie procesi. Daļa pētījum veltīta iespējai intensificējot pasažieru pārvadājumus esošā dzelzceļa koridorā, to saistot ar tramvaja infrastruktūru. Šāda iespēja aplūkota gan no pilsētbūvnieciskā viedokļa – analizējot mūsdienu Rīgas iedzīvotāju, darbavietu un sabiedrisko objektu izvietojumu – gan no sliešu transporta sistēmu tehniskās savietojamības aspekta. Darba noslēgumā doti ieteikumi lokālu pislētbūvniecisku problēmsituāciju risināšanai, iesaistot pilsētas dzelzceļa maršrutu. Galvenie pētījuma rezultāti ir: (i) Rīgas un tās aglomerācijas pilsētbūvnieciskā struktūra ļauj secināt, ka ir iespējams ieviest pilsētas dzelzceļa sistēmu, (ii) Tramvaju un dzelzceļa savienojums, koplietojot sliežu ceļu posmus ir tehnoloģiski iespējams un (iii) pilsētas dzelzceļa sistēmai uz esošās dzelzceļa infrastruktūras bāzes ir potenciāls aizsākt pilsētvides rerevitalizācijas procesus. Atslēgas vārdi: pilsētas dzelzceļš, mobilitāte, apdzīvotības blīvuma kontrole, sabiedriskais transports, sociāli atbildīga pilsētplānošana. Bakalaura darba apjoms ir __ lappuses, tajā iekļautas 38 ilustrācijas, 1 tabula, un 2 pielikumi. Izmatoto avotu skaits – 50.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: pilsētas dzelzceļš, mobilitāte, apdzīvotības blīvuma kontrole, sabiedriskais transports, sociāli atbildīga pilsētplānošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: light rail, mobility, urban growth control, public transport, social equality in urban design.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 14:25:04