Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Sliežu transporta potenciāls mūsdienu pilsētvidē Rīgā
Title in English Potential of Rail Traffic in the Contemporary Riga Urban Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor D. Kalvāne
Reviewer Lekt. O.Šablovskis
Abstract SLIEŽU TRANSPORTA POTENCIĀLS MŪSDIENU PILSĒTVIDĒ RĪGĀ Autors: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa students Rūdolfs Maurāns Anotācija: Mūsdienās privātā automobīļa dominējošo lomu iedzīvotāju mobilitātē pilsētas izjūt kā automobilizācijas spiedienu uz to transporta sistēmām, publisko ārtelpu, vides situāciju un pilsētas tēlu. Mājokļu suburbanizācija problēmu pastiprina, gādājot par svārstmigrāciju. Lai mazinātu autotransporta negatīvo ietekmi uz pilsētvidi un atslogotu ielu infrastruktūru, pilsētās ar vidēji lielu iedzīvotāju skaitu tiek ieviestas vai intensificētas pilsētas dzelzceļa sistēmas. Bakalaura darbā, analizējot labās prakses piemērus un teorētisko lietratūru, pētīta pilsētas dzelzceļa ietekme uz pilsētvidi. Analizēta Rīgas pilsētas un tās aglomerācijas pilsētbūvnieciskā struktūra, tās vēsturiskās attīstība un mūsdienās notiekošie pilsetbūvnieciskie procesi. Daļa pētījum veltīta iespējai intensificējot pasažieru pārvadājumus esošā dzelzceļa koridorā, to saistot ar tramvaja infrastruktūru. Šāda iespēja aplūkota gan no pilsētbūvnieciskā viedokļa – analizējot mūsdienu Rīgas iedzīvotāju, darbavietu un sabiedrisko objektu izvietojumu – gan no sliešu transporta sistēmu tehniskās savietojamības aspekta. Darba noslēgumā doti ieteikumi lokālu pislētbūvniecisku problēmsituāciju risināšanai, iesaistot pilsētas dzelzceļa maršrutu. Galvenie pētījuma rezultāti ir: (i) Rīgas un tās aglomerācijas pilsētbūvnieciskā struktūra ļauj secināt, ka ir iespējams ieviest pilsētas dzelzceļa sistēmu, (ii) Tramvaju un dzelzceļa savienojums, koplietojot sliežu ceļu posmus ir tehnoloģiski iespējams un (iii) pilsētas dzelzceļa sistēmai uz esošās dzelzceļa infrastruktūras bāzes ir potenciāls aizsākt pilsētvides rerevitalizācijas procesus. Atslēgas vārdi: pilsētas dzelzceļš, mobilitāte, apdzīvotības blīvuma kontrole, sabiedriskais transports, sociāli atbildīga pilsētplānošana. Bakalaura darba apjoms ir __ lappuses, tajā iekļautas 38 ilustrācijas, 1 tabula, un 2 pielikumi. Izmatoto avotu skaits – 50.
Keywords Atslēgas vārdi: pilsētas dzelzceļš, mobilitāte, apdzīvotības blīvuma kontrole, sabiedriskais transports, sociāli atbildīga pilsētplānošana.
Keywords in English Keywords: light rail, mobility, urban growth control, public transport, social equality in urban design.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 14:25:04