Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kūrorta infrastruktūras attīstība Jūrmalas pilsētā
Nosaukums angļu valodā The Development of Resort Infrastructure in the City of Jurmala
Autors Lauma Kalniņa
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs M. Švēde
Recenzents Dokt. B. Vērpe
Anotācija Bakalaura darbā tiek pētīts Jūrmalas pilsētas kūrorta infrastruktūras potenciāls. Esošā situācija neatbilst veiksmīgai pilsētas darbībai visa gada garumā. Turklāt dažādās pilsētas apkaimēs attīstības pakāpe atšķiras. Piemēram, Ķemeru apkaime tiek uzskatīta par “zudušo kūrortu”, kamēr Majoru rajonā ik sezonu tiek ieguldīti jauni līdzekļi. Pirmā darba nodaļa veltīta Jūrmalas vēsturiskās attīstības izpētei, sīkāk analizējot lielāko apkaimju veidošanos. Tuvāk apskatīts Ķemeru kultūrvēsturiskais mantojums un izvērtēts tā pašreizējais stāvoklis. Otrajā daļā apkopoti ārvalstu piemēri, bet trešajā daļā analizēti Jūrmalas attīstības dokumenti, koncentrējot uzmanību uz kūrorta un tūrisma infrastruktūras attīstību. Darba mērķis ir konstatēt iespējas, idejas un veicamos pasākumus, kuri būtu izmantojami tālākai Jūrmalas kopējā tēla un kūrorta infrastruktūras attīstībai. Mērķa sasniegšanai veikta ārvalstu piemēru analīze, informācijas vākšana no iespieddarbiem un elektroniskajiem resursiem, kā arī veikta iedzīvotāju aptauja. Pētījumā izmantota kvantitatīvā metode, ar kuras palīdzību noskaidrota Jūrmalas esošo vai kādreizējo iedzīvotāju domas par pašreizējo situāciju Jūrmalā. Kā arī noskaidrotas, kādas ir pilsētas spilgtākās vērtības un kādas izmaiņas pēc pilsētnieku domām būtu nepieciešamas. Rezultātā sniegti priekšlikumi, balstoties uz pētījumā gūto informāciju un aptaujas rezultātiem. Izdarīti secinājumi, kuros atspoguļotas iespējamās darbības veiksmīgai Jūrmalas kūrorta infrastruktūras attīstībai. Atslēgas vārdi: Jūrmala, Ķemeri, kūrorts, kultūrvēsturiskais mantojums. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Laumas Kalniņas bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienota aptauja ar respondentu atbildēm. Bakalaura darbs sastāv no 54 lapām, 43 attēliem, 2 Pielikumiem un 68 izmantotiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Jūrmala, Ķemeri, kūrorts, kultūrvēsturiskais mantojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Jurmala, Kemeri, resort, cultural and historical heritage
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 09:33:17